Klaslokaal vaak benauwd en muf

ZWOLLE, 15 JAN.

Het binnenklimaat in klaslokalen is onder de maat en beïnvloedt de gezondheid en de leer- en doceerprestaties. Dit concludeert de GGD Regio IJssel-Vecht na een onderzoek op twaalf scholen voor basis- en middelbaar onderwijs in de regio Zwolle. Door een gebrekkige ventilatie en een slechte energiehuishouding zijn veel lokalen te warm, benauwd en muf. Ook de hygiëne laat te wensen over. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de GGD maatgevend voor scholen in heel Nederland. De provincie Overijssel wil dat het ministerie van VROM scholen stimuleert om meer werk te maken van een goede klimaatbeheersing.