Imam bestraft voor boek over slaag

Een rechtbank in Barcelona heeft vijftien maanden gevangenisstraf en een boete van 2.160 euro opgelegd aan een imam vanwege diens boekje met adviezen hoe men het beste zijn vrouw kan slaan zonder dat dit sporen achterlaat.

De rechter oordeelde dat de schrijver van het boek niet in de gaten heeft dat de maatschappij niet meer dezelfde is ,,als de Arabische woestijn van veertien eeuwen geleden''.

De van oorsprong Egyptische Mohamed Kamal Mostafa, imam van de moskee in het Zuid-Spaanse Fuengirola, werd door een aantal vrouwencollectieven voor de rechter gedaagd wegens zijn boekje De vrouw binnen de islam. Hierin adviseert de imam er niet in wilde weg op los te meppen bij het straffen van de vrouw. Het best kan geslagen worden op de handen en voeten door middel van een dunne stok zodat er geen littekens of bloeduitstortingen ontstaan, aldus Mostafa. Hard slaan hoeft volgens hem ook niet, want het is uiteindelijk bedoeld als ,,psychologische straf en niet als vernedering''.

De Spaanse rechtbank meent dat de imam zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot geweld en discriminatie. In het uitgebreide vonnis wordt geconstateerd dat het boek vol staat met discriminerende macho-uitlatingen, maar dat specifiek de passages over het slaan van de vrouw in strijd zijn met de Spaanse straf- en grondwet.

Hoewel de vrijheidsstraf onder de huidige wetgeving een voorwaardelijke werking heeft, toonde Mostafa zich telefonisch tegenover de krant El Mundo zeer verrast en ontdaan door het vonnis. ,,Voor Allah ben ik niet schuldig en dus kan ik rustig slapen'', aldus de imam. Diens advocaten hadden betoogd dat het boekje slechts een doctrinaire uitleg was van enkele verzen uit de koran.

Dit verweer werd echter door de rechter verworpen omdat de interpretatie in strijd is met grondwettelijke vrijheden en internationale verdragen. In het vonnis wordt er eveneens op gewezen dat de islamitische getuigen in het proces verklaarden dat fysieke en lichamelijke straffen absoluut verboden worden door de koran.

De Spaanse moslimorganisatie Feeri, die zich eerder van Mostafa afkeerde, toonde zich tevreden met het vonnis. Volgens een woordvoerder bestaat het gevaar dat de opvattingen van de imam over het geweld tegen vrouwen worden verward met die van de rest van de islamitische gemeenschap.

De advocaat van de imam heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.