Filosofen kiezen voor `Ethica' Aristoteles

Aristoteles' Ethica Nicomacheia (325 v. Chr.) is het belangrijkste filosofiewerk aller tijden. Die conclusie trekt Filosofie Magazine uit een enquête onder Nederlandse en Vlaamse hoogleraren filosofie. Die beantwoordden de vraag: `Welk filosofieboek zou elk weldenkend mens gelezen moeten hebben om de wereld van nu te begrijpen?'

De 45 geënquêteerde hoogleraren zetten Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) na Aristoteles op de tweede en Plato's Politeia (347 v. Chr.) op de derde.

De rest van de top-tien wordt, in volgorde, gevuld door John Rawls (A Theory of Justice), René Descartes (Meditaties), Karl Popper (The Open Society and its Enemies), weer Plato (Symposion), Karl Marx (Das Kapital), Hannah Arendt (The human condition) en Benedict Spinoza (Ethica).

Ludwig Wittgenstein komt niet voor in de top-tien, maar dat komt volgens de redactie van het blad doordat zijn `stemmen' over twee boeken (Filosophische Untersuchungen en Tractatus logico-philosophicus) verdeeld waren. Ook de Middeleeuwen ontbreken volledig. Augustinus en Thomas van Aquino staan pas op de 28ste plaats.

De hoogleraren kozen Martin Heidegger als meest overschatte denker, vóór Jacques Derrida en Friedrich Nietzsche. Jürgen Habermas is de belangrijkste nu nog levende filosoof.

De volledige resultaten van het onderzoek staan op www.filosofiemagazine.nl en in het volgende week verschijnende nieuwe nummer van het blad.