Dolen in de woestijn

Irene van Lippe-Biesterfeld kreeg de spiritualiteit mee van haar moeder en de liefde voor Afrika van haar vader. Dus kocht de prinses vijf jaar terug 7.000 hectare in de Zuid-Afrikaanse Karoo-woestijn om het land ,,terug te geven aan zichzelf''.

Paul Rosenmöller, als politicus ooit populair omdat hij de dingen bij hun naam wist te noemen, bezoekt haar in de tweede aflevering van zijn interviewreeks Paul Rosenmöller en... Irenes fascinatie voor de natuur is zijn drijfveer, ,,waarbij ik sommige dingen wel begrijp, maar ook heel nieuwsgierig ben naar of ze het mij zo concreet mogelijk kan uitleggen''.

Irene geeft tweemaal per jaar `natuurcursussen' op haar domein. Die gaan helemaal niet over natuur, want daar weet ze weinig van. Plant en dier brengen haar meer tot het soort verrukking van mensen die ontdekken dat melk niet uit een pak komt, maar uit een koe. Ze legt Rosenmöller uit welke kruiden in haar tuintje staan: ,,Dille, uien, tijm, - eh, weet ik veel, alles wat je maar bedenken kan.'' Dat ze een koedoe verwart met een andere antilopensoort is voorstelbaar, haar verhaal over de elanden op haar terrein wekt bevreemding omdat deze hertensoort alleen aan de andere kant van de wereld voorkomt. Ze doelt ongetwijfeld op de elandantilope die in het Afrikaans-Engels `eland' heet.

Nee, het natuurcollege van Irene gaat over ,,jouw plek op aarde als mens ten opzichte van het andere leven waar we zo vanzelfsprekend onze plaats innemen als centrum van de universe''. Ze wijst erop dat de mensheid eigenlijk nog maar 250.000 jaar oud is en dat we ,,ons zijn gaan gedragen alsof we ouder waren dan de stenen''. Het diepere inzicht is echter nabij: ,,Als ik hier zo zit, dan voel ik deze aarde. Ik voel dat het een deel van mij is. We zijn enorm verbonden. Ik voel die ruimte en de ruigheid en de oorsprong van leven ook hier, waar het eigenlijk om gaat.''

Paul Rosenmöller luistert begripvol toe en eet aan het kampvuur een bordje wortels mee. Aan het slot verklaart hij Irene dat hij ,,een zoektocht'' is aangegaan met iemand die ,,er in geslaagd is om haar visie en haar passie zo concreet mogelijk te verwoorden''.

Paul wordt ingewijde, de kijker blijft verweesd achter. Hij mocht met Irene praten over alles, behalve dochter Margarita. Het gaat over niks. Hij wilde een duidelijke uitleg, hij kreeg gezwatel.

Paul Rosenmöller en... Irene van Lippe-Biesterfeld, IKON, morgen, Ned.1, 22.22-22.50u.

    • Hans Wammes