`Democratische' partijen in regering Servië

Servië krijgt vrijwel zeker een minderheidsregering onder leiding van de partij van ex-president Vojislav Koštunica, en zonder de Democratische Partij die Servië de afgelopen drie jaar heeft geregeerd.

Het bestuur van Koštunica's Democratische Partij van Servië (DSS) accepteerde gisteren het voorstel van de ex-president voor de vorming van een coalitie van de DSS en twee andere democratische partijen, de hervormingsgezinde partij G17 Plus en de monarchistische coalitie SPO-NS. Samen hebben ze 109 van de 250 zetels in het parlement. De minderheidsregering moet worden gesteund door de Democratische Partij (DS), die 37 parlementszetels heeft. Of het tot een dergelijke constructie komt hangt nu af van het bestuur van de DS.

Met een minderheidsregering wordt voorkomen dat de extremistische Servische Radicale Partij (SRS) aan de macht komt. De SRS won eind december met overmacht de parlementsverkiezingen. Ze kunnen echter niet regeren omdat geen enkele democratische partij met hen in zee wil.

Koštunica zei gisteren dat de Servische kiezers in december tegen het beleid van de Servische regering – dus tegen de DS – en vóór verandering hebben gestemd. Om die reden wil hij een coalitie met de DS uitsluiten: ,,Elke poging de DS in de regering te brengen komt neer op het negeren van de wil van de kiezers.'' Ook de partijen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van vóór 2000 – toen het regime van Slobodan Miloševic werd verdreven – mogen volgens Koštunica niet regeren – hetgeen zowel Miloševic' socialisten als de radicale SRS uitsluit.

De DSS heeft eerder gezegd dat een minderheidsregering slechts een mandaat van hooguit één jaar zou krijgen. In dat jaar zou de regering een nieuwe grondwet moeten opstellen. In februari volgend jaar zouden dan verkiezingen kunnen worden gehouden voor een nieuw Servische parlement en voor een nieuw parlement van de unie Servië en Montenegro. De vraag is evenwel of de radicalen aan de nieuwe grondwet zullen meewerken. De grondwet heeft een tweederde meerderheid in het parlement nodig; die is er zonder de radicalen en socialisten niet.

Waarnemers menen dat na de vorming van de minderheidsregering de politieke instabiliteit van de afgelopen maanden niet zal verdwijnen. De vier betrokken partijen werken alleen samen om de radicalen van de macht af te houden, niet omdat ze elkaar zo goed liggen. Ze zijn het onderling oneens over veel cruciale zaken.