CDA eist van Van der Laan opheldering

Regeringspartij CDA vindt dat staatssecretaris van der Laan (Cultuur) zich in de Kamer moet verantwoorden voor de herbenoeming van haar partijgenoot Sorgdrager als voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Van der Laan regelde een herbenoeming voor vier jaar zonder dat de sollicitatie voor de functie voor anderen werd opengesteld. Volgens de woordvoerder Cultuur van de CDA, Nicolien van Vroonhoven, roept de gisteren in deze krant beschreven handelwijze van de staatssecretaris ,,veel vragen op, met name op het gebied van de transparantie''.

Inmiddels heeft het SP-Kamerlid Fenna Vergeer schriftelijke vragen gesteld over de gevolgde procedure. Vergeer wil onder andere weten of Sorgdrager alsnog bereid is tot een open procedure waarbij ook andere kandidaten een kans krijgen. Ook wil de SP'er weten hoe Van der Laan de indruk denkt te vermijden, dat er in het onderhavige geval sprake is geweest van `achterkamertjespolitiek'.

De staatssecretaris voor Cultuur en Media had in oktober aan de Benoemingsadviescommissie Raad voor Cultuur (BAC) laten weten dat zij Winnie Sorgdrager voor vier jaar wilde herbenoemen, zonder openbaarmaking van de vacature als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Daardoor konden zich geen andere kandidaten melden.

De BAC stelde in een advies voor, Sorgdrager voor slechts voor één jaar te herbenoemen, zodat zij nog leiding kon geven aan de advisering over de nieuwe Cultuurnota van het kabinet. Ook wilde de BAC dat de vacature wél openbaar zou worden gemaakt. De staatssecretaris negeerde dit advies echter op formele gronden. Zij stelde de ministerraad voor Sorgdrager voor vier jaar de herbenoemen, waarmee deze akkoord is gegaan.