Aandelen stutten herstel grootste pensioenfondsen

De twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PGGM, hebben na drie jaar van afkalving hun financiële positie vorig jaar kunnen verbeteren. De drijvende krachten achter het herstel zijn hoge aandelenrendementen en de neutralisatie van de koersdaling van de dollar met 17 procent.

Dat blijkt uit cijfers over 2003 die de twee fondsen, die samen het pensioen van eenderde van de Nederlandse werknemers verzekeren, vanochtend meldden.

ABP, het fonds voor leraren en ambtenaren (150 miljard euro vermogen), boekte vorig jaar een rendement van 11 procent, dat is vier procentpunt beter dan het intern vereiste rendement. PGGM, het pensioenfonds voor zorg- en welzijnswerkers (53 miljard euro vermogen) haalde dankzij grotere beleggingen in aandelen dan ABP een rendement van 15 procent.

Dankzij de beleggingswinsten konden de twee fondsen hun verzwakte financiële positie verbeteren. De verhouding tussen het vermogen en hun pensioenverplichtingen (zogheten dekkingsgraad) steeg bij ABP van 103 naar 109 procent. PGGM schat zijn dekkingsgraad eind 2003 op 105 procent, tegen 100 procent eind 2002. De toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) eist minimaal 105 procent dekkingsgraad.

ABP en PGGM hebben vorig jaar beide maatregelen genomen om hun financiële positie te verbeteren door de pensioenpremies te verhogen, de prijscompensatie voor gepensioneerden te beperken (ABP in 2004, PGGM in 2005) en de pensioenen te koppelen aan het gemiddelde loon in plaats van het laatst verdiende loon.

PGGM behaalde zijn beste rendement op aandelen sinds de millenniumhausse van 1999. Het fonds verdiende bijna 24 procent op aandelen, ABP bijna 19 procent. PGGM had geen last van de koersdaling van de dollar doordat de koersschommelingen bij voorbaat waren afgedekt. In dollars gemeten steeg de Amerikaanse beursgraadmeter S&P500 bijvoorbeeld met bijna 29 procent, terwijl daar in euro's gemeten maar 7 procent van overbleef. ABP verhoogde in de loop van het jaar de dekking van de dollarrisico's, maar de dollar kostte 2 procentpunt rendement.

PGGM had eind 2003 bijna 48 procent van zijn vermogen in aandelen belegd, ABP 36 procent. Veel meer dan dat kan ABP gezien de PVK-eisen en zijn ,,beperkte financiële ruimte'' niet in aandelen beleggen, zegt directeur vermogensbeheer J. Frijns in het kwartaalbericht.