Rotterdamse wethouder De Faria treedt af

De Rotterdamse wethouder Rabella de Faria (Veiligheid) is gisteravond afgetreden. Dit gebeurde nadat het fractiebestuur van Leefbaar Rotterdam het vertrouwen in haar had opgezegd.

De Faria zei in haar ontslagbrief aan de gemeenteraad, die zij in tranen voorlas op de trap in de hal van het stadhuis dat ,,daarmee de basis voor een adequate voortzetting van mijn wethouderschap is komen te vervallen''.

Noch de voormalig wethouder noch haar fractie gaf gisteren een verklaring voor het plotselinge vertrek. De fractie beperkte zich tot de mededeling dat ,,de grote uitdaging waar onze stad voor staat, nu een andere bestuursstijl vraagt dan wethouder De Faria ons inziens kan invullen''. Leefbaar Rotterdam zou vanmiddag met een nadere uitleg komen.

De Faria zei zelf in haar ontslagbrief: ,,De afgelopen periode heb ik mij met hart en ziel ingezet om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de problemen waar onze stad zich voor ziet gesteld. Het gaat mij dan ook zeer aan het hart dat ik niet in de gelegenheid wordt gesteld om een aantal voor onze stad belangrijke dossiers op het gebied van veiligheid en zorg af te ronden.''

Rabella de Faria was een van de drie door wijlen Pim Fortuyn na zijn verkiezingsoverwinning voor Leefbaar Rotterdam aangezochte wethouders. Het Rotterdamse college wordt sinds die verkiezingen gevormd door Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. Namens Leefbaar Rotterdam zitten nu nog Marco Pastors (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Wim van Sluis (Haven en Economische Zaken) in het college.

Op het functioneren van Rabella de Faria, voormalig directeur van een kleine vliegmaatschappij, bestond al langer kritiek. Haar werd verweten haar dossiers slecht te kennen, de problemen op het gebied van haar portefeuille niet of niet goed op te lossen, en meer in het algemeen onvoldoende zichtbaar te zijn.

Vooral dat laatste werd haar door haar eigen fractie kwalijk genomen. Leefbaar Rotterdam wil door de kiezers worden afgerekend op het thema veiligheid. Juist om die reden was er een speciale wethouder veiligheid aangesteld.