Protest Iraakse vrouwen tegen islamisering recht

Honderd Iraakse vrouwen onder wie een minister hebben gisteren in Bagdad gedemonstreerd tegen het besluit van de Iraakse regeringsraad om de familiewetgeving weer op islamitische leest te schoeien. `Nee tegen de discriminatie tussen man en vrouw in het nieuwe Irak', stond op een van hun spandoeken te lezen.

Meer dan 70 vrouwenorganisaties hadden opgeroepen tot het protest tegen de maatregel die inhoudt dat de positie van vrouwen verslechtert in zaken als erfrecht en voogdij over kinderen, en veelwijverij en verstotingen weer makkelijker worden. De maatregel is onderdeel van het werk van de regeringsraad aan een interimgrondwet op basis waarvan een soevereine Iraakse regering na 1 juli gaat regeren.

Tot dusverre gold in Irak de wetgeving van 1959, afgekondigd door het nieuwe republikeinse bewind dat de monarchie omver had geworpen. Deze legde bijvoorbeeld veelwijverij aan banden doordat de man toestemming nodig had van zijn eerste vrouw voor hij een volgende mocht trouwen. Gescheiden vrouwen hadden het recht om hun kinderen te houden. Mondelinge verstoting was verboden; echtscheiding werd uitgesproken door civiele tribunalen.

Omder het seculiere Ba'athbewind dat in 1968 de macht greep bleef deze wetgeving van kracht: de Ba'ath stond immers voor de totstandkoming van de nieuwe Iraakse mens, bevrijd van zijn traditionele banden met stam en geloof. Maar toen de positie van president Saddam Hussein na de oorlogen tegen Iran (1980-1988) en om Koeweit (1991) was verzwakt en hij meer steun nodig had van conservatieve stammen, liet hij de familiewetgeving enkele malen amenderen om deze dichter in de buurt van de shari'a, islamitische wet, te brengen. Toch bleef de essentie ervan overeind.

Volgens minister van Publieke Werken Nesrine Barwani heeft de Iraakse regeringsraad het besluit de wet van 1959 af te schaffen volstrekt in het geheim genomen. Volgens haar is het besluit ,,zowel door de mannen als de vrouwen met verbijstering ontvangen''. Tegen het persbureau AFP zei ze dat de Iraakse vrouwen het gevoel hebben onvoldoende te worden vertegenwoordigd in de regeringsraad. Onder de 25 leden van de regeringsraad zijn drie vrouwen. Een vrouwelijke rechter, Zakia Hakki, heeft in een brief aan de Amerikaanse civiele bestuurder Paul Bremer geëist dat hij het besluit van de regeringsraad vernietigt.

Het Bureau internationale vrouwenzaken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verspreidde gisteren juist een publicatie waaruit de Amerikaanse steun voor de verbetering van de positie van de vrouw in Irak moet blijken. Het betreft met name programma's om meer vrouwen op te leiden voor werk in de veiligheidsdiensten, gezondheidszorg en onderwijs, en om hun politieke participatie te bevorderen.

Bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in Baquba in het midden van Irak zijn vandaag volgens politie en getuigen zeker twee mensen gedood naast de dader en 30 gewond. De Iraakse politie is speciaal doelwit van guerrillastrijders en terroristen. Volgens een Amerikaanse legerwoordvoerder waren er vijf doden.