Persstemmen

De Telegraaf

[...]Gelukkig zijn dit soort ernstige zaken uitzonderlijk in het onderwijs, maar omdat scholen onderdeel zijn van het normale maatschappelijke verkeer is het een illusie om te verwachten dat het nooit meer zal voorkomen. [...]Vuurwapens zijn weliswaar verboden, maar wie een beetje zijn best doet, kan vrij gemakkelijk een wapen verkrijgen. Dat is mede een gevolg van de open grenzen binnen de Europese Unie. Het is terecht dat de politie hoge prioriteit geeft aan de bestrijding van wapens. [...]

Algemeen Dagblad

[...]In een land als de Verenigde Staten, dat veel meer ervaring heeft met – al dan niet verboden – wapenbezit, is herhaaldelijk gebleken dat geweld in en om de school niet altijd is te voorkomen. Zelfs als er metaaldetectoren bij de ingang van een school zijn geplaatst, ziet een gedreven, verdwaasde enkeling toch nog kans een wapen mee naar binnen te nemen. Uit de Amerikaanse praktijk van de afgelopen jaren moet de conclusie worden getrokken dat de schijnveiligheid de risico's van incidenten niet kan bezweren. [...]

Trouw

[...]Wapenbezit komt weliswaar ook onder scholieren in ons land voor, maar daarbij betreft het meestal slag- en steekwapens. Het verontrustende aan de gebeurtenissen op de Haagse school is dat de 17-jarige dader over een wapen kon beschikken. Toch zal er eerst meer duidelijkheid moeten komen over de achtergronden van deze schietpartij, alvorens algemene conclusies te trekken over de veiligheid op scholen. [...]Gelukkig overheerste in de reacties gisteren veel meer terughoudendheid over maatregelen die moeten worden getroffen om herhaling te voorkomen. Dat is terecht. Nog afgezien van de onduidelijkheid over de achtergronden, groeit binnen het onderwijs en daarbuiten het inzicht dat maatregelen alleen maar de schijn van veiligheid oproepen, zinloos zijn. Iemand bij wie de stoppen zijn doorgeslagen en die kwaad wil, zal zich door geen detectiepoortje laten tegenhouden.