Leraar was niet bang op school

Hans Van Wieren, de neergeschoten onderdirecteur van het Terra College die gisteravond is overleden, werd door de leerlingen op het schoolplein ,,streng'' maar ook ,,een aardige vent'' genoemd. De fractievoorzitter van D66 in Zoetermeer, waar Van Wieren in zijn vrije tijd raadslid was, noemt hem ,,bevlogen'' en ,,heel benaderbaar voor iedereen''.

Van Wieren (49) was opgeleid als sociaal geograaf, en doceerde de afgelopen jaren onder meer aardrijkskunde. Naast het lesgeven, speelde hij een rol in de discussie over onderwijsvernieuwing. Sinds 2000 was hij raadslid voor D66 in zijn woonplaats Zoetermeer. Voor die tijd was hij al actief in raadscommissies. Hij hield zich in Zoetermeer vooral bezig met onderwijs, welzijn en cultuur. Van Wieren, vader van twee dochters van zeventien en twintig jaar, zette zich onder meer in voor het jongerencentrum in de gemeente.

Volgens Flip Kamphuis, fractievoorzitter van D66 in Zoetermeer, praatte Van Wieren ,,realistisch'' over zijn school. ,,Een school met veel leerlingen met een lastige achtergrond, die het vaak moeilijk hadden.'' Hij was iemand die de problemen ,,niet bagatelliseerde'' maar ze ook niet ,,groter'' maakte. Voorzover Kamphuis weet, voelde Van Wieren zich niet bang op school. ,,Hij heeft zich nooit in negatieve zin uitgelaten over bedreigingen of angst.''

Op zijn school was Van Wieren een van de drijvende krachten achter de installatie van beveiligingscamera's. Hij noemde dat zelf in een interview met een blad van het ministerie van OCW ,,geen ideale oplossing''. Maar volgens hem hadden de camera's er wel toe geleid dat het vandalisme was afgenomen en dat leerlingen en personeel zich veiliger waren gaan voelen. In datzelfde artikel beschrijft hij hoe op allerlei manieren de band tussen leerlingen en school verstevigd moest worden, zodat leerlingen de school als ,,eigen'' zouden beschouwen.

Dat gebeurde op het Terra College bijvoorbeeld door na schooltijd ook activiteiten aan te bieden aan de leerlingen. Naast de school was een campus ingericht, met een activiteitenplein. Dáár moesten leerlingen na schooltijd hun energie kunnen kwijtraken, niet door dingen te vernielen op straat. De leerlingenraad kreeg een eigen budget voor verbetering van de sfeer op de school.

Een van de vestigingen van het Terra College werd onlangs door weekblad Elsevier tot de zestien beste middelbare scholen gerekend op basis van de leerprestaties. En de school kreeg eind vorig jaar de Hein Roethofprijs voor een project waarbij leerlingen verantwoordelijk gemaakt werden voor de veiligheid op de tram. Uiteindelijk draaide het er volgens Van Wieren om ,,een geborgen sfeer te creëren in en om de school''. Vrijdag wordt hij herdacht.