`Harderwijk ligt toch niet in de DDR?'

In een vakantiehuis mag je niet wonen. Op een park in Harderwijk zet de gemeente controleurs in om te zien of bewoners deze regel naleven. De spanningen lopen op.

De rode verfletters zijn nog maar nauwelijks opgedroogd op het witte bord dat voor zijn garage staat. `SABS' staat er in kapitalen op geschreven: Snel Alle Bewoners Schandaliseren. ,,In Harderwijk is een nieuwe ziekte uitgebroken. De gemeente wil ons aan een schandpaal nagelen'', zegt Eric Bosch. Hij bewoont met zijn vrouw Jacqueline Israël en drie kinderen een huis op recreatiepark Onze Woudstee in Harderwijk. Ze moeten voor 21 januari hun huis uit, anders moeten ze een dwangsom betalen.

Op Onze Woudstee moeten dertig huishoudens hun permanente bewoning be-

eindigen. Bureau MB-All controleert momenteel of de huizen al leegstaan. De bewoners zijn die controles echter spuugzat. Naarmate die bewuste 21 januari dichterbij komt, nemen de spanningen toe. Met een fietsslotketting is het hek voor Bosch' huis dichtgemaakt. ,,Als de controleurs zo brutaal zijn om erover heen te klimmen, weet ik niet of ik toerekeningsvatbaar ben.''

Wethouder Frans de Lange ontving vorige week een dreigbrief. Vermoedelijk heeft deze te maken met de strijd van de gemeente tegen de permanente bewoning. De politie onderzoekt deze brief momenteel. Ook werden vorige week drie controleurs op Onze Woudstee bedreigd. Klappen werden niet uitgedeeld, maar de controleurs voelden zich dermate bedreigd dat ze aangifte deden bij de politie.

Harderwijk probeert al jaren de permanente bewoning van recreatiewoningen op Onze Woudstee, Ceintuurbaan en Slenck & Horst te beëindigen. De Raad van State stelde in november 2003 dat de gemeente terecht optreedt. Mede op basis van die conclusie dreigde de gemeente vorige maand 157 permanente bewoners van recreatiewoningen met een dwangsom. Bewoners die niet voor 21 januari kunnen aantonen dat ze gaan verhuizen, krijgen een dwangsom van 2.200 euro per vier weken opgelegd. De bewoners moeten uiterlijk op 31 december 2005 een ander permanent woonadres hebben. Wie voor 1 juli kan aantonen tijdig te zullen verhuizen, krijgt 90 procent van de betaalde dwangsom terug.

Bewoonster Jacqueline Israël keurt de bedreigingen van de controleurs niet goed, maar kan ze wel voorstellen. ,,Er wonen hier doodnormale mensen die een gezinnetje hebben. Door die controles worden mensen over het randje gedreven. De controleurs lopen om je hele huis en gluren door je ramen.'' Haar man Eric Bosch vult aan: ,,Je voelt je bedreigd. We wonen hier toch niet in de DDR waar een dossier van iedereen werd gemaakt? Het is een inbreuk op je privacy.''

In september 1997 wees de gemeente in een lokale krant en in brieven aan makelaars, notarissen en banken erop dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. Volgens de bewoners van de parken heeft de gemeente echter ,, geen beleid gevoerd tot 1999''. Permanente bewoning werd gedoogd. Woningzoekenden werden volgens hen doorverwezen naar de recreatiewoningen. ,,Dit kan gebeurd zijn als noodoplossing'', volgens het hoofd Bouwzaken van gemeente Harderwijk, Erik Korsaan.

Voormalig ambtenaar B. van der Heiden van de gemeente Harderwijk en de gemeentelijke jurist D. Westhoven beaamden afgelopen september voor de Raad van State dat het beleid tussen 1997 en 1999 onduidelijk is geweest. In september 1999 werd het handhavingsbeleid door de gemeente vastgesteld. Het college ging met terugwerkende kracht tot 10 september 1997 handhaven.

Bewoner Eric Bosch ging begin 1998 in zijn huis op De Woudstee wonen. ,,Van de makelaar en notaris kregen wij te horen dat we ons geen zorgen hoefden te maken. De permanente bewoning werd al twintig jaar gedoogd.''

Volgens hoofd Bouwzaken Erik Korsaan kon iedereen vanaf 1997 echter weten dat ,,recreatiewoning niet gebruikt konden worden als permanente woning.'' ,,Het kan zijn dat dit niet door iedereen van de gemeente altijd even helder is neergezet.''

Eric Bosch zit in de WAO en lijdt aan ms. Hij belandde onlangs een week in het ziekenhuis, mede door de spanningen. Zijn vrouw is werkloos. ,,De kinderen lijden er erg onder. Ons jongste zoonte van vier kan er niet van slapen. Je voelt je in je eigen land nog slechter behandeld dan een asielzoeker'', zegt Jacqueline Israël.

Ook de waarde van hun huis is gedaald. Bosch: ,,We hebben dit huis gekocht voor 300.000 gulden. Volgens ons hypotheekadviseur is het nu nog maar 50 tot 80 duizend euro waard. We hebben geen geld voor een ander koophuis en huurhuizen zijn er niet. Waar moeten we dan naar toe? Deze situatie is uitzichtloos.''

Ze hebben een urgentieverklaring aangevraagd bij de gemeente, maar volgens Bosch zit zijn gezin echter nog steeds in onzekerheid.

Volgens Hoofd Bouwzaken Erik Korsaan bestaat er geen lijst van criteria voor een urgentieverklaring. ,,Alle gevallen worden apart bekeken. Tot nu toe hebben we echter nog geen tien urgentie-aanvragen binnen gekregen.''

Aan de rand van het park zijn door bewoners borden opgehangen. `Harderwijk Vernichtungskampf' staat met zwarte verf op diverse borden, `Harderwijk Vernietigingskamp'.

Een paar huizen verderop woont de 59-jarige Hans Ebbens permanent in een luxe ingerichte woning. In mei 1998 verhuisde hij van Amsterdam naar zijn huidige woning. Hij zegt nooit iets gehoord te hebben destijds over het niet permanent kunnen bewonen. ,,De gemeente heeft mij nooit duidelijkheid verschaft. Voor 1999 werden hier zelfs bewust mensen naar toegestuurd.''

Ebbens heeft besloten zich voor 21 januari te laten inschrijven bij zijn dochter in Amsterdam. Daar wil hij dan twee tot drie dagen in de week verblijven en de andere doorbrengen in zijn huidige woning. ,,Dan zit ik straks in de herfst van mijn leven bij mijn dochter in huis.''

Volgens Erik Korsaan worden dergelijke constructies ,,niet getolereerd''. ,,Het centrum van je sociale leven moet bij je hoofdwoning zijn. Daar moet je echt wonen.''

Bewoner Hans Ebbens vindt de huidige controles vreselijk. ,,Ik begrijp nu pas hoe mensen zich in de Tweede Wereldoorlog gevoeld moeten hebben. De controleurs kijken naar binnen, maken foto's, misschien word ik wel afgeluisterd.''