EU-Hof: verkeerd vonnis over exportsubsidie

Een Nederlands rechtscollege moet op last van het Europees Hof in Luxemburg een `definitief' besluit herzien. Het zogenoemde College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft meer dan tien jaar geleden een uitspraak gedaan die bij nader inzien indruist tegen Europese wetgeving. Met het arrest van het Hof van gisteren staat de deur open voor meer processen. Het College van Beroep wilde weten of het een `definitief' vonnis uit 1991 moet herzien. Het Hof in Luxemburg deed deze uitspraak in een slepende kwestie, waarbij het Nederlandse voedingsbedrijf Kühne & Heitz Europese exportsubsidies had geeist voor kippenvlees. Het gaat om exporten van dit bedrijf van december 1986 tot eind 1987.