EU gaat lozingen streng controleren

BRUSSEL, 14 JAN. Het Europarlement wil een Europese kustwacht. Bovendien willen de parlementariërs strengere strafrechtelijke sancties om illegale lozingen op zee aan te pakken. Met een ruime meerderheid werd het rapport van CDA'er Pex aanvaard. De aanscherping betekent een ondersteuning van de Europese Commissie, die met voorstellen kwam na de olierampen met de schepen Prestige en Erika. De voorstellen liggen gevoelig bij veel EU-lidstaten, omdat ze raken aan soevereiniteit en nationale jurisdictie. Uiteindelijk moeten lidstaten en Europarlement, dat medebeslissingsrecht heeft, op één lijn komen.