Eed Kamerleden SP mogelijk vals

De Tweede-Kamerleden van de SP hebben mogelijk een valse eed afgelegd bij hun toelating tot de Kamer. Zij hebben de SP allen beloofd hun inkomen af te staan aan de partij, als voorwaarde om op de kandidatenlijst te komen.

Kamervoorzitter Weisglas gaat na of dit in strijd is met de eed of belofte (naar keuze) die Kamerleden afleggen bij hun installatie, zo zei hij vanmorgen. In de toelatingseed belooft elk Tweede-Kamerlid dat hij ,,om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst [heeft] gegeven of beloofd''.

Weisglas legt dat zo uit dat kandidaten geen giften hebben moeten beloven of doen om op de kandidatenlijst te komen. Het komt wel voor, onder meer bij de PvdA en GroenLinks, dat Kamerleden, eenmaal gekozen, beloven een deel van hun inkomen af te staan. Weisglas zegt het ,,gelukkiger'' te vinden als partijen na de verkiezingen afspraken maken. Hij gaat ,,goed nadenken'' over de SP-werkwijze.

Volgens algemeen secretaris Paulus Jansen van de SP is de belofte het gehele inkomen af te dragen een van de drie voorwaarden om op een kieslijst van de SP te komen. Dat geldt niet alleen voor de Tweede Kamer, maar voor alle openbare lichamen. ,,Als kandidaten niet instemmen met de afdrachtsregeling, zet de SP hen niet op de lijst'', aldus Jansen vanmorgen.

Een andere SP-voorwaarde is dat kandidaten beloven hun zetel ter beschikking te stellen als zij de politieke steun van de partij verliezen. De SP is momenteel in conflict met Tweede-Kamerlid Ali Lazrak, die weigert zijn inkomen af te dragen. Morgen voert SP-senator Tiny Kox een bemiddelingsgesprek met Lazrak.

Volgens Jansen kan de SP de afspraken niet juridisch afdwingen, maar heeft Lazrak de ,,morele plicht'' zijn zetel op te geven als de partij hem niet langer steunt. Lazrak heeft volgens Jansen voor de kandidaatstelling getekend voor afdracht van zijn Kamerinkomen en na de verkiezing voor een door de SP toegekend maandsalaris van 2.165 euro.