Duitsland blijft pact bekritiseren

De Europese Commissie heeft gisteren na lang beraad besloten naar het Europese Hof te stappen om de opschorting van sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk wegens overtreding van het Stabiliteits- en Groeipact ongedaan te maken.

De Duitse regering reageerde sterk afwijzend, maar de Franse regering was gematigder. Volgens de woordvoerder van de Commissie had zij geen keus bij de stap, die volgt na positief juridisch advies. ,,Het is onze rol als hoeder van het verdrag te waarborgen dat regels worden gehandhaafd.'' De Commissie vraagt het Hof om een versnelde procedure met een uitspraak binnen 3 tot 6 maanden.

De Duitse minister van Financiën, Eichel, noemde het besluit ,,moeilijk te begrijpen''. Volgens Eichel kan het het Europese integratieproces vertragen, juist nu de uitbreiding van de Europese Unie voor de deur staat. ,,Het zou nuttiger zijn zich op samenwerking tussen de EU-organen te concentreren in plaats van op confrontatie'', aldus Eichel. De Franse premier Raffarin zei het besluit van de Commissie te ,,respecteren'', maar zich over het uiteindelijke resultaat geen zorgen te maken. De Franse minister van Financiën, Mer, onderstreepte in een communiqué dat de klacht bij het Hof ,,de noodzakelijke samenwerking'' tussen de instellingen van de EU niet mag belemmeren. ,,Deze coördinatie moet berusten op het vertrouwen en de dialoog met het oog op het verdiepen van de politieke en economische coördinatie.''

Volgens minister Zalm is de Commissie ,,terecht'' naar het Hof gestapt, omdat zij door een meerderheidsbesluit van de EU-ministers van Financiën op 25 november in feite ,,terzijde is geschoven''. De EU-ministers besloten de door de Commissie gestarte sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk op te schorten, ondanks hun budgettekorten boven de 3-procentsnorm van het pact. De Belgische premier Verhofstadt noemde de stap ,,geen goede zaak'', maar minister van Buitenlandse Zaken Michel zei dat de Commissie ,,haar eigen rol moet spelen''.

Volgens de Commissie-woordvoerder is de stap naar het Hof onderdeel van een meervoudige strategie ,,om de economische beleidscoördinatie en het toezicht te verbeteren en te verduidelijken''. Daarom komt de Commissie volgende maand met een nieuw initiatief voor een ,,betere combinatie'' tussen financiële discipline en overwegingen van economische groei. Volgens een Commissie-verklaring kan zonodig ook de EU-verordening over de praktische toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact worden aangepast.

Eurocommissaris Solbes (Economische en Monetaire Zaken) onderstreepte dat de Commissie haar toezichthoudende en coördinerende rol in het economisch beleid zal voortzetten ,,ook al is dat niet gemakkelijk na de gebeurtenissen van 25 november''. Zo moet de Commissie deze en volgende maand een oordeel vellen over geactualiseerde stabiliteitsprogramma's van Duitsland en Frankrijk.