CPB: circa 10.000 Poolse werknemers

Het aantal Oost-Europeanen dat naar Nederland zal komen als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie bedraagt dit jaar hooguit vijf- tot tienduizend Oost-Europeanen, meest Polen.

Hetzelfde aantal wordt in 2005 verwacht. Daarna daalt het aantal Oost-Europese migranten, dat in Nederland wil werken, omdat Duitsland en Oostenrijk dan hun maatregelen versoepelen.

Dat is de kern van een notitie over arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten, die het Centraal Planbureau vandaag heeft gepubliceerd. Omdat de immigranten direct na binnenkomst geen recht hebben op bijstand, hebben ze een ,,relatief sterke prikkel'' een baan te accepteren, schrijft het CPB.

Premier Balkenende had het Centraal Planbureau eind november verzocht de gevolgen van de toetreding van tien nieuwe lidstaten (acht uit het oosten van Europa, Cyprus en Malta) voor de Nederlandse arbeidsmarkt nader in kaart te brengen. Uit de cijfers blijkt dat de `invasie' van Oost-Europese migranten, waarvoor de vakbeweging (CNV) en VVD-, CDA- en LPF-Kamerleden vreesden, uitblijft. Premier Balkenende had behoefte aan meer informatie nadat er in het kabinet grote onenigheid was ontstaan over de migratie.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken,D66) en Zalm (Financiën,VVD) waren het oneens over het invoeren van een overgangsregeling voor Oost-Europese migranten. Zalm wilde onder druk van de Tweede Kamer een overgangstermijn afkondigen uit angst voor concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Brinkhorst vindt dat er geen enkele barrière voor de nieuwe lidstaten, die per 1 mei van dit jaar toetreden, moet worden opgeworpen. EU-lidmaatschap betekent vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal èn mensen. Het plotseling opwerpen van blokkades op het laatste moment is volgens hem uit den boze.

De grenslanden Duitsland en Oostenrijk vroegen jaren geleden om een overgangstermijn van zeven jaar om de migratie te kunnen reguleren. Nederland zag daartoe geen aanleiding.

Vorig jaar kregen CDA- en VVD-parlementariërs bedenkingen vanwege de oplopende werkloosheid in Nederland. Het kabinet zal deze of volgende week over de kwestie beslissen.