CDA: beleid integratie moet strenger

Het Nederlandse integratiebeleid in de afgelopen decennia is volgens CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen mislukt. Daarom moet nu een ,,veeleisend integratiebeleid'' worden geformuleerd.

Dit concludeerde Verhagen gisteravond op een spreekbeurt in het Haagse theater Pepijn. Het CDA is na VVD, LPF en SP de vierde partij die het integratiebeleid veroordeelt.

Verhagen loopt met zijn conclusies vooruit op het eindrapport van de Commissie Integratiebeleid, dat volgende week maandag verschijnt. Wie ontkent dat het integratiebeleid is mislukt noemt de fractieleider van het CDA ,,naïef of onwetend''. VVD'er Stef Blok, voorzitter van de Commissie Integratiebeleid, wilde vanochtend niet op Verhagens uitlatingen reageren.

Volgens Verhagen wil zijn partij al langer dat migranten de ,,Nederlandse, of zo u wilt Europese, Leitkultur kennen en erkennen''. Hiertoe zou bij naturalisatie een examen burgerschapskunde moeten worden ingevoerd. Ook moeten verdergaande eisen worden gesteld aan de taalbeheersing.

Verwijzend naar het motto van de `paarse' kabinetten, zei Verhagen: ,,Niet `werk, werk, werk' maar `taal, taal, taal'.'' Hij stelde als nieuwe eis dat ,,in het ouderlijke huis van allochtone kinderen beide ouders het Nederlands beheersen''.

Belangrijke onderdelen bij het examen burgerschap zijn volgens het CDA ,,kennis van de kernwaarden van de rechtsstaat en van culturele, sociale en functionele aspecten van de Nederlandse samenleving''. Om de instroom van migranten via gezinsvorming aan banden te leggen wil het CDA voor migranten van de derde generatie de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit afschaffen. Verhagen vindt ook dat Nederland moet overwegen de leeftijdsgrens voor een huwelijkspartner uit het buitenland te verhogen van 21 naar 24 jaar. Verder wil het CDA illegaal verblijf op zichzelf strafbaar stellen. Ook wil Verhagen een allochtone dader van huiselijk geweld na een scheiding beletten een nieuwe partner uit het land van herkomst te halen.

Toespraak pagina 9