Brits gen-maïs weer een stap dichterbij

Britse boeren kunnen dit jaar mogelijk voor het eerst genetisch gemodificeerde (GM) maïs verbouwen, nadat een groep geleerden daar gisteren voorwaardelijk mee akkoord ging. Het advies door de Advisory Committee on Releases to the Environment (Acre) is het laatste van een reeks, op grond waarvan de Britse regering moet besluiten toestemming te geven voor commerciële GM-gewassen.

Volgens de groep mag transgene maïs alleen op Britse akkers groeien als dat op dezelfde manier gebeurt als bij recente proeven. Acre is tegen de teelt van transgene bieten en raapzaad volgens dezelfde experimentele methode, omdat die leidt tot schade aan planten- en dierenleven. Nieuw onderzoek kan het op termijn echter mogelijk maken ook die gewassen zo te telen dat de biodiversiteit er wel bij vaart, aldus Acre.

,,Dit is noch een groen licht, noch de doodsteek voor GM'', zei professor Jules Pretty, vicevoorzitter van Acre. ,,We zeggen: `ja, mits' tegen maïs en `nee, maar' tegen biet en raapzaad.''

De minister van Milieu, Margaret Beckett, had de experts gevraagd te oordelen over de veldproeven gedurende drie jaar met de drie transgene gewassen, die resistent waren gemaakt tegen herbiciden. Daardoor moest op GM-akkers een ander spuitregime worden gevolgd dan op traditionele akkers. Uit de proeven bleek in oktober vorig jaar dat op velden met GM-maïs de biodiversiteit verbeterde, terwijl bij de andere twee gewassen milieuschade optrad.

De vermeende verbetering bij maïs is echter omstreden, omdat die volgens de onderzoekers het gevolg lijkt van het toegepaste atrazine, een krachtige onkruidverdelger die op last van de EU over twee jaar niet meer gebruikt mag worden. Daarom moeten de proeven met maïs mogelijk worden overgedaan en vervalt het voorwaardelijk gunstige advies.

Beckett zei gisteren opnieuw dat de overheid ,,voor noch tegen'' GM-gewassen is. Voor het definitieve besluit over commerciële teelt van transgene maïs moet Beckett ook het negatieve advies van English Nature meewegen, de officiële waakhond voor natuurbeleid.