Bolkestein wil betere marktwerking diensten

Dienstverlenende bedrijven moeten gemakkelijker hun diensten in diverse EU-lidstaten kunnen aanbieden. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) heeft gisteren een nieuwe ontwerp-richtlijn hiervoor gepresenteerd.

,,Dit kan de belangrijkste stimulans voor de interne markt betekenen sinds haar ontstaan in 1993,'' aldus Bolkestein. Het gaat over de helft van de economie in de Europese Unie.

Volgens Bolkestein laten kleine en middelgrote bedrijven zich door bureaucratie vaak ontmoedigen. Alle vereisten die direct of indirect op nationaliteit zijn gebaseerd, moeten verdwijnen. Dat geldt ook voor ingewikkelde vergunningsprocedures. Alleen `objectieve criteria' blijven.

Het voorstel van Bolkestein bestrijkt alle diensten, met uitzondering van overheidsdiensten die gratis worden verstrekt op sociaal, cultureel en onderwijsgebied. Het gaat om sectoren als reizen, informatietechnologie, audiovisuele diensten en gezondheidszorg. Ook gereglementeerde beroepen, zoals artsen, vallen eronder.

Voor gevoelige sectoren zoals kansspelen, geldvervoer, inning van schuldvorderingen bestaat de mogelijkheid later met voorschriften te komen.