Vermeend

Het bericht Vermeend bestuurslid VNO-NCW (12 januari, pagina 13) meldt dat oud-minister Vermeend zijn bestuursfunctie bij VNO-NCW zal combineren met zijn werk als directeur van de Meeùs Groep in Breda. Dat is niet juist. Vermeend geeft zijn huidige functie bij Meeùs op. Wel wordt hij commissaris van het bedrijf.