Ter Horst botst met raad over naleving regels

Burgemeester Guusje ter Horst van Nijmegen verschilt met gemeenteraadsfracties van mening over de handhaving van regels en belangenbehartiging. Ter Horst vindt dat in Nijmegen de regels op het gebied van vergunningverlening en handhaving strikt nageleefd moeten worden. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat er niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van de wet moet worden gekeken.

Ter Horst beschuldigde vorige week in haar nieuwjaarstoespraak ambtenaren en raadsleden bij de handhaving van regels te aardig te zijn voor familieleden en bekenden. Er is volgens Ter Horst in Nijmegen sprake van `nepotisme' en een `ons-kent-ons circuit'. Te veel raadsleden en ambtenaren bezwijken volgens Ter Horst onder de druk van relaties om een uitzondering op de regels te maken.

Na een besloten overeenkomst tussen de fractievoorzitters en Ter Horst is gisteravond besloten dat tijdens de raadsvergadering van 4 februari verder over dit onderwerp wordt gedebatteerd. Ter Horst zei na afloop dat zij zich op het gebied van de handhaving van regels tot ,,de preciezen'' rekende. Veel raadsfracties vinden dat de regels wat ruimer mogen worden geïnterpreteerd.

W. van Eck, fractievoorzitter van GroenLinks: ,,Wij kijken ook naar de bedoeling en niet alleen naar de letter van de wet''. Als voorbeeld in de strijd tussen de `rekkelijken' en de `preciezen' geldt een Nijmeegs sinterklaasfeest voor kinderen. Dit feest ging vorige maand door, ondanks het feit dat de vergunning pas een aantal dagen van tevoren was aangevraagd. Ter Horst wil dat in zo'n geval geen vergunning meer wordt verleend. Raadsleden staan op het standpunt dat het feest door mag gaan, als aan alle veiligheidsregels wordt voldaan.

Ter Horst verschilt ook met de raadsfracties van mening over de invulling van belangenbehartiging. Ter Horst vindt dat de politici meer moeten kijken naar het algemeen belang en minder moet opkomen voor de belangen van enkele groeperingen. Raadsfracties vinden dat zij onbeperkt deelbelangen mogen behartigen. ,,Het is de aard van een politieke partij om voor een bepaald belang op te komen. Dat kan niet anders'', zegt T. van Vroenhoven, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Nijmeegse gemeenteraad.

Ter Horst betreurt dat door haar nieuwjaarstoespraak de indruk is gewekt dat er in het ambtelijk en politiek apparaat van Nijmegen sprake is van corruptie. Er zijn haar geen voorbeelden van corruptie bekend.