`Sharon loog over werving van fondsen'

De Israëlische premier Sharon was rechtstreeks en persoonlijk betrokken bij het werven van illegale, buitenlandse fondsen voor de financiering van zijn campagne om het leiderschap van de Likudpartij.

Een voormalige medewerker van Sharon, David Spector, beschuldigde de premier er gisteravond van tegenover politie, justitie en de rekenkamer gelogen te hebben over zijn actieve rol. In het veelbekeken programma Mishal Ham op Kanaal 2 liet Spector bandopnames horen van (telefoon)gesprekken met Sharon, waaruit blijkt dat de premier zich bezig hield met de details van de fondsenwerving. ,,Arik Sharon was bij alles betrokken en hield zich met de kleinste kleinigheden van de financiering van zijn campagne bezig'', aldus Spector, die in 1999 en 2000 `strategisch adviseur' van Sharon was en tot diens `inner circle' behoorde.

Oppositieparlementariërs eisten vandaag het aftreden van de premier. De beschuldiging van Spector was voor alle kranten vandaag groot nieuws. Volgens de grootste krant, Yedioth Ahronot, heeft Spector met zijn beschuldiging ,,zware schade toegebracht aan het morele gezag en de waardigheid van Sharon'' en ,,in ieder ander land zou dit voor de premier het einde van de route zijn''.

Het onderzoek van politie en justitie spitst zich toe op de vraag of Sharon rechtstreeks dan wel via zijn twee zoons Gilad en Omri van Israëlische en Zuid-Afrikaanse zakenlieden geld heeft aangenomen op een manier die in strijd is met de verkiezingswetgeving. Sharon, zijn zoons en zijn huidige topadviseur Dov Weisglass zouden een reeks bedrijven hebben opgericht om geld naar de campagnekas van Sharon te loodsen. De premier heeft al voor meer dan een miljoen dollar aan contributies teruggestort, omdat deze bijdragen in strijd waren met de wet. Gilad Sharon zou geld hebben aangenomen van een Israëlische zakenman, die een groot toeristisch project wilde opzetten op een Grieks eiland en via Sharon sr. hoopte toestemming van de Griekse regering te krijgen.

Tijdens de verhoren door de fraude-experts van de Israëlische politie en de rekenkamer heeft Sharon steeds ontkend op de hoogte te zijn van de exacte herkomst van de miljoenen. Maar uit de banden van Spector blijkt dat de premier zich wel degelijk bezig hield met de details. Sharon ontkende vanochtend in alle toonaarden zich tijdens de officiële verhoren schuldig gemaakt te hebben aan meineed. Volgens een woordvoerder van de premier is ,,een complot'' gesmeed om Sharon in diskrediet te brengen.

Miri Golan, de commandant van het fraudeteam van de politie, zei daarentegen dat de banden voor hem en zijn team aanleiding zijn het onderzoek op volle kracht voort te zetten. Hij klaagde over de weigering van de Sharons om aan het onderzoek mee te werken. Verscheidene rechters hebben echter bepaald dat de zonen van Sharon terzake doende documentatie aan de onderzoekers moeten overhandigen. Het kan nog jaren duren voordat het onderzoek is afgerond.