Pensioengat bedraagt 190 miljard euro

De Nederlandse pensioenwereld heeft een tekort van 190 miljard euro ten opzichte van het bedrag dat nodig is om de toekomstige pensioenen volledig te blijven verhogen met de prijzen.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) vanochtend bevestigd.

Doordat diverse grote pensioenfondsen al een beperking van de prijscompensatie (indexatie) hebben aangekondigd, is het huidige tekort nu lager, zegt het CPB, zonder een getal te kunnen geven.

De pensioenwereld heeft kritiek op de CPB-becijferingen, PvdA-kamerleden reageren verontrust.

,,Het CPB suggereert dat de indexatie van pensioenen altijd gedekt was door besparingen bij pensioenfondsen, maar dat is helemaal niet zo'', zegt G. Verheij, secretaris pensioenen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Indexatie was nooit een zekerheid, maar altijd voorwaardelijk.''

In het Nederlandse pensioenstelsel is ruim 450 miljard euro vermogen samengebald. Negen van de tien werknemers sparen via hun werkgever voor pensioen bovenop de AOW. De sluipende beurskrach en ondermaatse premies hebben de pensioenfondsen verzwakt.

Het CPB becijferde vrijdag in een pensioenstudie een stijging van de pensioenpremies met nog eens 10 procent naar bijna 16 procent van de loonsom. In drie jaar stegen de premies al 40 procent.

,,Dat is nogal fors'', reageert directeur P. Borgdorff van de vereniging van pensioenfondsen die voor hele bedrijfstakken werken, zoals overheid en onderwijs (ABP) en zorg en welzijn (PGGM). Hij wijst erop dat de CPB-cijfers zijn gebaseerd op nieuwe boekhoudregels voor de pensioenfondsen, die nog niet zijn ingegaan. Borgdorff denkt dat de pensioenfondsen de inhoud van de pensioenregelingen zullen bijsturen om de premiestijgingen te beperken. ,,Het ambitieniveau kan wat lager liggen.''

De PvdA-kamerleden S. Depla en G. Verbeet willen van staatssecretaris M. Rutte van Sociale Zaken onder meer weten hoe de lage pensioenpremies in de jaren negentig hebben bijgedragen aan het tekort.