Nederland achter met omzetten richtlijnen EU

Nederland raakt verder achter bij de omzetting van Europese richtlijnen voor de interne markt in nationale wetgeving. Volgens bronnen in Brussel heeft minister Brinkhorst (Economische Zaken) intussen alarm geslagen. Denemarken, Ierland, Finland, Groot-Brittannië en Spanje presteren het best. Zij voldoen aan de afspraak van de EU-regeringsleiders dat de achterstand onder 1,5 procent van het totaal van ruim 1.600 richtlijnen moet blijven. Nederland presteert met een achterstand van 2,6 procent slechter dan het gemiddelde, dat het afgelopen halfjaar van 2,4 naar 2,3 procent verschoof. Een en ander blijkt uit een gisteren gepubliceerd `scorebord' over de interne markt.

Volgens Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) is de achterstand van Nederland het afgelopen half jaar zelfs nog gegroeid. België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk presteren het slechtst met een achterstand van 3,5 procent ofwel ruim 50 richtlijnen die niet zijn omgezet in nationale regels. Griekenland en Italië doen het nauwelijks beter. Opvallend is vooral dat België zijn achterstand sinds mei 2003 bijna zag verdubbelen. Een hoge Commissie-functionaris onderstreepte dat juist de lidstaten die het hardst pleiten voor Europese integratie de grootste achterstand hebben.

Bolkestein noemde in een verklaring het laten oplopen van achterstanden ,,oneerlijk'' tegen de goed presterende lidstaten. Bovendien loopt de concurrentiekracht van de EU schade op, doordat de interne markt door uiteenlopende regelgeving gefragmenteerd raakt. De regels voor de interne markt vormen 80 procent van de totale EU-regelgeving.

Een opvallende prestatie leverde Ierland, dat dit halfjaar voorzitter van de EU is. Dit land zag zijn achterstand in zes maanden tijd gehalveerd tot 1,4 procent. Een hoge Commissie-functionaris schreef de Ierse inhaalrace toe aan persoonlijk ingrijpen van premier Ahern, die tijdens zijn EU-voorzitterschap niet door Brussel te kijk wilde worden gezet. ,,Het laat zien hoe belangrijk politieke wil is'', aldus de functionaris. Hij zei dat minister Brinkhorst met het oog op het aanstaande Nederlandse EU-voorzitterschap onlangs aangaf ook het tempo van omzetting op te zullen voeren.

Onder de EU-regels die al meer dan een jaar geleden door lidstaten hadden moeten zijn omgezet, zijn de richtlijn over erkenning van beroepskwalificaties, copyright in de informatica en octrooi voor biotechnologische uitvindingen. Nederland bleef bij de laatste twee richtlijnen in gebreke. Tegen Italië (146) en Frankrijk (135) lopen de meeste procedures bij het Hof wegens schending van interne marktregels. Tegen Nederland lopen 54 procedures.