Klimaatverandering 2

Planten en dieren zouden vaak gedwongen zijn mee te verhuizen met opschuivende klimaatzones en de soorten die dat niet snel genoeg kunnen zullen ten onder gaan, aldus een artikel in deze krant. Verder wordt gesuggereerd dat verstoring van de leefomgeving als belangrijkste tegenwoordige bedreiging van soorten zal worden verdrongen door deze klimatologische dreiging.

Deze voorstelling van zaken is te eenvoudig. Verschillende oorzaken werken tegelijkertijd, en kunnen elkaar versterken. `Verstoring' het gaat helaas vaak eerder om blijvende aantasting en vernietiging van leefgebieden is, naast een belangrijke directe oorzaak van uitsterven, een van de oorzaken dat soorten niet met het klimaat mee kunnen schuiven. In Nederland bijvoorbeeld kunnen natuurgebieden geheel ingeklemd zijn, als eilanden in een zee van monoculturen zoals dennenbossen en maïsvelden, beide met name voor veel kleinere soorten onneembare barrières. Om die reden is de geprojecteerde ecologische hoofdstructuur, een stelsel dat natuurgebieden onderling verbindt en zo genetische uitwisseling tussen (deel)populaties mogelijk maakt, ook van zeer groot belang omdat dat aan een aantal soorten de mogelijkheid zal bieden, met het klimaat mee op te schuiven. Het spreekt voor zich dat de ecologische hoofdstructuur niet bij staatkundige grenzen moet ophouden maar idealiter wereldomvattend is. Werk aan de winkel voor Nederlandse, Brusselse, en VN-regeringen (eindelijk eens die ministeries voor Ecologische Zaken?) en politici.