Impasse door machtsevenwicht Antillen

Twee politieke partijen stapten gisteren uit de Antilliaanse regering. Het kabinet van Mirna Louisa-Godett heeft nu geen meerderheid meer. Maar de oppositie ook niet.

De Frente Obrero Liberashon (FOL) van partijleider Anthony Godett heeft het debat over het aanblijven van haar fractievoorzitter en partijleider Anthony Godett voorlopig overleefd. Nederlandse politici die gehoopt hadden op een loutering in de Antilliaanse politiek na de veroordelingen, vorige maand door de rechtbank in Willemstad van Godett zullen voorlopig geduld moeten betrachten. Godett hoeft zijn zetel in de Antilliaanse Staten (parlement) niet op te geven, ondanks een veroordeling wegens corruptie.

Daar leek het vorige week wel even op. Nadat eerst het Curaçaose bedrijfsleven een publieke oproep had gedaan aan Godett om, op zijn minst hangende de uitslag van het hoger beroep, zijn zetel ter beschikking te stellen. Daarna volgden vier coalitiepartners: De WIPM (Saba), volkspartij PNP, de UPB uit Bonaire en de DP Sint Eustasius. Godett moest vertrekken, anders zouden zij het kabinet van diens zus, Mirna Louisa-Godett, opblazen.

Nederlandse politici hielden zich het vonnis op de vlakte, hoewel meerdere woordvoerders wel de wens uitten dat de Antilliaanse politiek zichzelf zou louteren. Op zijn minst moesten coalitiepartners het verduisterde geld terugvorderen.

Gisteren bleek na overleg in Willemstad tussen de coalitiepartners dat slechts twee partijen, de UPB en de WIPM hun eerdere uitspraken overeind hielden en inderdaad aandrongen op het vertrek van Anthony Godett. Met als gevolg dat het kabinet-Mirna Louisa-Godett geen meerderheid in het parlement heeft, maar ook nog geen minderheid: oppositie en regeringspartijen houden elkaar exact in evenwicht met elk een kamp van elf zetels in de Staten.

Dat politieke partijen eerst het vertrek van Godett eisten om dat vervolgens weer in te trekken, is in de Antilliaanse verhoudingen niet verwonderlijk. Partijen zitten niet in kabinet of Staten om het Antilliaanse belang te dienen, maar dat van de eilanden die ze vertegenwoordigen. Zo stapte de DP Sint Maarten vorig jaar zomer al uit het kabinet omdat de conceptregeringsverklaring te weinig garanties bood voor een `status aparte' van Sint Maarten én landingsrechten voor de vliegtuigmaatschappij WinnAir voor de bestemming Curaçao. De UPB van partijleider Ramoncito Booi dreigde al eerder met een ministerscrisis omdat de vliegtuigmaatschappij BonaireExcell, waar Booi overigens een topfunctie bekleedt, ook geen garanties kreeg voor landingsrechten op Curaçao

Dergelijke zogeheten `insulair-politieke' overwegingen zijn, naast electorale, een dominante factor in de Antilliaanse politiek, veel meer dan de integriteitsvraag rond de persoon van Anthony Godett. De huidige stemverhouding, waarbij regering en oppositie elkaar in evenwicht houden, maakt het kabinet-Louisa-Godett krachteloos. Enerzijds kan de oppositie geen motie van wantrouwen of afkeuring indienen omdat dan de stemmen staken. Maar anderzijds heeft het kabinet om diezelfde reden te weinig stemmen om noodzakelijke beleidswijzigingen af te ronden. Godett zelf heeft inmiddels aangekondigd dat hij het nu ontstane machtsevenwicht in de Staten wil doorbreken door zaken te doen met een andere partij op Bonaire, die van PDB van Jopie Abrahams. Dat levert hem in de Staten de benodigde meerderheid op, maar hij zal voortdurend tegemoet moeten komen aan wensenlijstjes van deelnemende politieke partijen om die meerderheid te behouden.

Voor Nederland is het Antilliaanse kabinet daarmee een instabiele onderhandelingspartner. Onderhandelingen over de instelling van een gezamenlijke `commissie bestuurlijk-financiële verhoudingen' die voorstellen moet doen voor een nieuwe staatsrechtelijke structuur voor de Antillen, hebben nog niet tot resultaat geleid. De onenigheid over de uitvoering van rechtshandhavingprogramma's loopt steeds verder op. Vorige week liet premier Godett nog weten, niet mee te werken aan het Nederlandse beleid om drugskoeriers een reisverbod op te leggen.

Daar komt nog het vorige week geuite dreigement bovenop dat het Antilliaanse kabinet Nederlandse ambtenaren die zich in haar ogen als `spionnen' gedragen, weg wil sturen. Aanleiding was een lunch tijdens het werkbezoek van minister Donner (Justitie) in aanwezigheid van topfunctionarissen van het openbaar ministerie. Pure arrogantie, oordeelde de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen. Temeer daar een `belangrijk deel van de Antilliaanse bevoking' ervan overtuigd is dat Nederland het openbaar ministerie op de Antillen heeft geïnstrueerd en beïnvloed. Het lijkt een incident in de lokale Antilliaanse politiek, maar is illustratief voor de sfeer van wantrouwen tussen het Antilliaanse kabinet en Nederland.

Gerectificeerd

Godett

Het onderschrift van de foto bij het artikel Impasse door machtsevenwicht Antillen (13 januari, pagina 2) meldt dat Anthony Godett de vierde persoon van links is. Hij is de derde van links.