Hof VS: namen blijven geheim

De Amerikaanse regering mag de namen en andere gegevens van honderden mensen die na de aanslagen van 11 september 2001 zijn aangehouden, geheimhouden. Dat heeft het Hooggerechtshof gisteren bepaald.

Het Hof weigerde een zaak, aangespannen door burger- en mensenrechtenorganisaties en verscheidene media, aan te horen. De organisaties menen dat politie en justitie zich in de nadagen van de aanslagen schuldig hebben gemaakt aan volgens de grondwet verboden geheime arrestaties, en vinden dat het geheimhouden van de data een schending van de wet op openbaarheid en persvrijheid is.

Naar schatting 700 mensen, voornamelijk moslims, werden na `11 september' gearresteerd, veelal vanwege visumschendingen. Een deel van hen is sindsdien uitgewezen, een onbekend aantal zit nog gevangen.

Het Hooggerechtshof bevestigde een uitspraak van een lagere rechtbank, die het toestond de namen niet openbaar te maken omdat anders de nationale veiligheid in het geding zou kunnen komen. Als de namen van de verdachten, de plaatsen waar zij gevangen worden gehouden en de data van hun arrestaties bekend zouden worden, zou dat ,,Al-Qaeda kunnen helpen bij de voorbereiding van nieuwe aanslagen'', zo bepaalde een federale rechtbank eerder. Het Hof gaf gisteren geen toelichting.

De federale regering kan hierdoor de data voor onbeperkte tijd geheimhouden. De beslissing van het Hof is een overwinning voor de regering-Bush, die meent dat een onconventionele oorlog vraagt om onconventionele maatregelen. Minister van Justitie Ashcroft zei ,,tevreden te zijn dat het Hof een beslissing overeind houdt die duidelijk maakt wat het gevaar is terroristen een virtuele routekaart te geven van ons onderzoek''.

Het Center for National Security Studies, een van de organisaties die de zaak had aangespannen, zei dat de beslissing een breuk betekent in ,,een traditie van meer dan 200 jaar waarin arrestaties altijd openbaar zijn geweest''. Advocaat Martin zei te vrezen dat ,,justitie in de toekomst de vrijheid heeft deze schendingen te herhalen en meer verdachten zonder aanklacht in het geheim kan vasthouden''.