Gehandicapten komen nog steeds moeilijk aan de slag

Lichamelijk en psychisch gehandicapten komen veel moeilijker aan werk dan gezonde mensen. Als gehandicapten een baan hebben, werkt eenderde van de niet-gehandicapte collega's liever niet met hen samen. Volgens een op de vier leidinggevenden is het op hun afdeling onmogelijk met gehandicapten te werken.

De beeldvorming over mensen met een handicap is ongunstig, zo blijkt uit een representatief onderzoek van het onderzoeksinstituut Research voor Beleid, dat minister De Geus (Sociale Zaken) gisteren ontving uit handen van de Commissie het Werkend Perspectief (CWP).

De ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben deze commissie vorig jaar ingesteld om zoveel mogelijk mensen met een handicap aan werk te helpen en aan het werk te houden. Bijna de helft van de arbeidsgehandicapten heeft nu een baan. Van de gezonde mensen is dat twee derde.

Van de leidinggevenden heeft 40 procent het idee dat werknemers met psychische klachten minder productief zijn dan mensen die chronisch ziek zijn of een lichamelijke handicap hebben. Dit vooroordeel wordt echter slechts ten dele door de werkelijkheid gestaafd.

De angst voor een hoog ziekteverzuim, lagere productiviteit en de financiële risico's die daarbij horen zijn voor driekwart van de werkgevers aanleiding om gehandicapte sollicitanten af te wijzen. Een groot deel is slecht op de hoogte van de regelingen om deze risico's af te dekken. De CWP wil de houding bij werkgevers veranderen. Hun vooroordelen moeten plaatsmaken voor kennis hoe het echt zit. Daarom heeft de commissie een website gemaakt (www.eerstehulpbijwerk.nl) en een helpdesk ingesteld.

Minister De Geus erkent dat er ,,nog een wereld te winnen is''. Onderzoek door zijn eigen departement bevestigt de cijfers. ,,Op het gebied van kennis van en houding ten opzichte van arbeidsgehandicapten is nog heel veel te verbeteren.''

De sleutel ligt volgens de bewindsman ,,op de werkvloer'', maar hij zal er ook voor zorgen dat (wettelijke) regelingen om gehandicapten makkelijker aan het werk te helpen beter bekend worden. Ook verwacht hij dat het nieuwe WAO-stelsel, dat in 2006 ingaat, er toe zal bijdragen dat meer mensen aan het werk blijven.