`Europese Commissie naar Hof'

De Europese Commissie gaat vandaag vrijwel zeker naar het Europese Hof in een poging de sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk voor overtreding van het Stabiliteits- en Groeipact te herstellen.

De ministers van Financiën van de Europese Unie besloten in november, tegen de zin van de Commissie, de sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk inzake het Stabiliteits- en Groeipact op te schorten.

Volgens ingewijden in Brussel zal de Commissie in de loop van de middag besluiten de stap naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg te maken. Een dergelijke stap kan de spanningen binnen de Europese Unie na het mislukte overleg over de ontwerp-grondwet, vorige maand, verder vergroten.

Enkele eurocommissarissen spraken al de verwachting uit dat de Commissie de stap naar het Hof zou zetten. ,,Ik denk van wel'', aldus de Duitse commissaris Schreyer (Begroting) op de vraag of het tot een klacht komt. Volgens haar zal het voorstel hiertoe van commissaris Solbes (Economische en Monetaire Zaken) ,,velen'' in de Commissie overtuigen. ,,De Commissie moet consistent zijn en de juridische zekerheid overeind houden'', aldus Schreyer.

Ook de Duitse eurocommissaris Verheugen (Uitbreiding) sprak de verwachting uit dat de stap naar het Hof wordt gezet. Hij wees er tegenover de Duitse radio op dat ook Commissievoorzitter Prodi voorstander is van een klacht bij het Hof. Verheugen is zelf tegen, omdat het volgens hem tot ,,vruchteloze confrontaties'' zal leiden.

Het besluit van de EU-ministers van Financiën, op 25 november, om de sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk op te schorten, werd genomen ondanks het feit dat de budgettekorten van beide lidstaten de 3-procentsnorm van het europact voor het derde achtereenvolgende jaar overschrijden. Minister Zalm was een van de vier tegenstemmers. De Commissie noemde het besluit van de ministers al meteen in strijd met ,,letter en geest'' van het pact.

Eurocommissaris Solbes zei vorige week dat een klacht bij het Europese Hof ,,nuttig'' zou zijn om duidelijkheid te krijgen over het toezicht op nationale budgetten en de rol hierin van de Europese Commissie. De woordvoerder van Commissievoorzitter Prodi zei dat de Commissie, als zij de stap naar het Hof zet, een verkorte procedure zal vragen. Dit betekent dat het Hof binnen enkele maanden uitsluitsel kan geven over de rechtsgeldigheid van het besluit van de EU-ministers van november.

hoofdartikelpagina 9