EU blij met voorstel VS om `Doha' vlot te trekken

Brussel reageert positief op het voorstel van de VS om de wereldhandelsronde weer vlot te trekken. ,,Wij verwelkomen deze evolutie.''

De Europese Commissie heeft gisteren positief gereageerd op de Amerikaanse wens de Doha-ronde over handelsliberalisering te hervatten, maar tegelijk duidelijk gemaakt dat de Europese Unie al concessies heeft gedaan bij vermindering van agrarische exportsubsidies.

,,Het lijkt erop dat de Verenigde Staten bereid zijn te bewegen, ook al is het in een verkiezingsjaar'', zei de woordvoerster van eurocommissaris Pascal Lamy (Handel). Zij verwees naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2 november. ,,We verwelkomen deze evolutie.'' De woordvoerster sprak de hoop uit dat de handelsronde in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) alsnog voor het eind van 2004 volgens plan met succes kan worden afgesloten.

Lamy's woordvoerster reageerde op uitlatingen van de Amerikaanse handelsgezant Robert Zoellick. Deze zei gisteren in een vraaggesprek met de Financial Times dat de VS nog dit jaar een bijeenkomst willen van handelsministers, waarover alle 148 bij de WTO aangesloten landen van Washington een brief ontvangen.

Een eerdere WTO-ministersbijeenkomst mislukte in september in het Mexicaanse Cancún, doordat rijke en arme landen het vierkant oneens bleven, vooral op het punt van de landbouwsubsidies.

Volgens Zoellick is een WTO-akkoord echter alleen mogelijk indien de rijke landen hun exportsubsidies op landbouwproducten afschaffen.

De woordvoerster van eurocommissaris Lamy onderstreepte gisteren dat de EU al heeft aangeboden exportsubsidies af te schaffen voor agrarische producten die voor de armste landen van belang zijn. Zij wees er opnieuw op dat andere landen, zoals de VS, ook hun specifieke agrarische exportsteun moeten aanpakken, zoals subsidiëring van voedselhulp, exportkredieten en steun aan overheidsbedrijven. De EU toonde zich al bereid tot soepelheid op voor ontwikkelingslanden gevoelige punten als handelsafspraken over investeringen en mededinging. Ook Zoellick wil op dit punt flexibiliteit.

De EU zette vandaag een nieuwe stap in het conflict met de VS over een antidumpingwet, die de Amerikaanse overheid toestaat bedrijven te vergoeden voor antidumpingmaatregelen. Hierover loopt een klacht van de EU en een reeks landen bij de WTO. De EU heeft de WTO gevraagd zonodig handelsmaatregelen te mogen nemen. Hierdoor heeft zij volgens Lamy's woordvoerster haar rechten bij de WTO gevrijwaard. Tot zover onze correspondent.

In zijn brief aan de 148 leden van de WTO stelt Zoellick niet alleen voor de exportsubsidies op landbouwproducten helemaal te schrappen (zo geven de VS hulp aan hun katoenboeren en de EU hulp aan haar suikerboeren) en daarvoor een datum te prikken, maar over investeringen en andere zaken helemaal geen afspraken te maken, waarmee de VS tegemoetkomen aan landen als China, India en Brazilië die zich tegen zulke afspraken in Cancún met succes hadden verzet. Maar de VS verwachten van deze landen nu concessies om hun markten verder open te stellen voor westerse producten.

Om de ontwikkelingslanden nog meer tegemoet te komen stelt Zoellick ten slotte voor dat Pakistan, Brazilië of Chili de onderhandelingen leidt in plaats van een van de rijke industrielanden.

De wereldhandelsronde, die in 2001 in de Qatarese hoofdstad Doha begon, had dit jaar zijn beslag moeten krijgen. De mislukking van de ministerconferentie in Cancún deed niemand nog geloven dat dit ooit zou lukken. Of Europa nu toehapt op het Amerikaanse initiatief om de handelsronde vlot te trekken zal volgens waarnemers niet zozeer van Brussel, maar vooral van Parijs afhangen, dat tot nu toe met succes het Europese landbouwbeleid zo veel mogelijk heeft verdedigd. Frankrijk profiteert van alle EU-landen het meest van de Europese landbouwsubsidies.