Democratie-discussie

In het interview van Bas Heijne met Rüdiger Safranski (M-januari) merkt die laatste op dat wij burgers van een democratie op basis van onze oppervlakkige kennis moeten meebeslissen over wat er gedaan moet worden. En dat geldt eens te meer voor zaken ver weg in de wereld. Die uitspraak bracht mij op de gedachte dat in de 19e en 20e eeuw de democratie wel het juiste politieke systeem was om de natiestaten mee te helpen opbouwen (het democratische model richt de aandacht eerder op binnenlandse problemen), een beter systeem dan bijvoorbeeld het autocratische Russische of semi-autocratische Duitse systeem (die veelal niet de verleiding konden weerstaan de aandacht van binnenlandse problemen af te leiden en zich juist naar buiten te richten), maar dat het wellicht een minder goed systeem is om supranationale organisaties (als de Europese Unie) een eerlijke kans mee te bieden. En misschien geldt zelfs hetzelfde voor wat betreft internationale organisaties als de Verenigde Naties. Als Bas Heijne en Rüdiger Safranski nog een paar uren verder hadden kunnen praten, waren ze misschien wel tot de conclusie gekomen dat wij ons in de discussie over democratie veel te veel laten leiden door of vanuit het perspectief van de massamedia. Volgens mij is die discussie vooral om die reden zo eenzijdig en zelfs oppervlakkig.~