Culturele stichting sneuvelt

De Phenix Foundation, die allochtone kunstenaars helpt een plek te veroveren in de Nederlandse kunstwereld, wordt dit jaar opgeheven. De Foundation is in 2001 opgericht onder toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg (OCW).

De financiers, waarvan het ministerie van OCW (Cultuur) de belangrijkste is, hebben besloten de stichting op te heffen na een vernietigend extern onderzoek eind vorig jaar. ,,De Foundation heeft te weinig structurele resultaten geboekt'', zegt een woordvoerster van OCW. Voorzitter J. Ferrier van de Phenix Foundation vindt echter dat de stichting daarvoor ook te weinig tijd heeft gehad: ,,Eigenlijk maar twee jaar, dat is wel erg snel voor structurele veranderingen.''

De Phenix Foundation is een paradepaard van de vorige staatssecretaris van Cultuur, Van der Ploeg, die streefde naar meer `culturele diversiteit' in Nederland. De Foundation organiseerde onder meer met NRC Handelsblad een essaywedstrijd voor allochtone schrijvers en financierde de voorbereiding van jonge allochtonen op een muziekopleiding. De opheffing van de Foundation betekent geen koerswijziging door huidig staatssecretaris Van der Laan, bezweert de OCW-woordvoerster: ,,Culturele diversiteit is ook voor Van der Laan een van de belangrijkste thema's.''

Het geld dat nu naar de Foundation gaat, blijft OCW besteden aan `culturele diversiteit'. ,,Eind deze maand presenteren we daarvoor een plan, want de opgebouwde expertise op dit terrein mag niet verloren gaan'', zegt Ferrier.

De Phenix Foundation besteedt jaarlijks ruim een miljoen euro, waarvan een derde van OCW komt en de rest van de Mondriaan Stichting, het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en het VSBfonds.

De Phenix Foundation is in oktober 2001 officieel begonnen, met als opdracht om op kunstopleidingen meer culturen te laten doordringen en `multiculturele initiatieven' te financieren. De Foundation is opgezet met twee andere organisaties die het `diversiteitsbeleid' van OCW moeten uitvoeren, namelijk Atana en Netwerk CS. Atana zoekt allochtone bestuurders voor de kunstwereld, Netwerk CS bevordert bij culturele instellingen de kennis over `diversiteit'.

Het ministerie kreeg volgens de woordvoerster al langer `signalen uit het veld' dat de Foundation niet goed functioneerde., terwijl ,,het bestuur ons onvoldoende kon duidelijk maken wat de resultaten waren''. Daarom kreeg onderzoeksbureau LAgroup van OCW opdracht voor een onderzoek.

    • Karel Berkhout