Bot milder over schending pact

Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft zich gisteren in Berlijn gematigder uitgelaten over schending van het Stabiliteitspact voor de euro door Duitsland en Frankrijk dan de Nederlandse regering en minister Zalm van Financiën tot dusver hebben gedaan.

Bot toonde in Berlijn tijdens een kennismakingsbezoek aan zijn Duitse collega Fischer ,,begrip'' voor het Duitse begrotingsbeleid. Wel heeft hij Fischer er nog eens op gewezen dat Nederland veel belang hecht aan naleving van de Europese begrotingsregels.

,,Minister Bot moet duidelijk nog aan zijn rol wennen'', meent VVD-Kamerlid De Grave in reactie op de uitspraken van Bot in Berlijn. Oud-diplomaat Bot volgde vorige maand CDA-minister De Hoop Scheffer op, die secretaris-generaal van de NAVO werd. ,,Een knappe diplomaat is iets anders dan een minister.''

Ernstiger acht De Grave dat minister Bot vanochtend in een interview met Radio 1 niet bleek te weten dat de Nederlandse regering er voorstandster van is dat het Europese Hof van Justitie zich buigt over het besluit van de Europese Raad van ministers van Financiën, om Duitsland en Frankrijk geen sancties op te leggen in verband met schending van het Stabiliteitspact.

,,Terwijl de premier en de vorige minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer de motie-De Grave hebben omarmd waarin dat werd gevraagd'', aldus De Grave. ,,Dan ga je toch denken dat het tijd wordt dat Bot zich het kabinetsbeleid wat meer eigen maakt.''

De Grave wil met een Kamerdebat over Bots uitlatingen wachten totdat gisteren gestelde schriftelijke vragen van de PvdA'er Crone zijn beantwoord.

PvdA-Kamerlid Crone vroeg gisteren schriftelijk om opheldering over Bots uitlatingen. Tevens wil hij weten of Bots opmerkingen wijzen op een versoepeling van de Nederlandse visie op financieringstekorten van Europese landen – waar de PvdA trouwens voor zou zijn. Ook een recente uitspraak van Zalm ziet Crone in dat licht. Zalm zou, volgens Crone, hebben verklaard dat bij de beoordeling van de vraag of landen het Stabiliteitspact naleven niet alleen hun financieringstekort, maar ook de omvang van hun staatsschuld in ogenschouw moet worden genomen.

Omdat er in de Kamer geen plannen leven om voor deze zaak de Kamer van reces te laten terugkeren, zou de eerstvolgende mogelijkheid voor een Kamerdebat dinsdag volgende week zijn, bijvoorbeeld tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Minister Bot is dan met de koningin op staatsbezoek in Thailand, zodat het vermoedelijk aan premier Balkenende – verantwoordelijk voor de coördinatie van het kabinetsbeleid – zou zijn om vragen te beantwoorden.

Voor minister Zalm (Financiën) is de zaak afgedaan nadat Bot vanochtend op de radio had verklaard dat zijn uitlatingen in Berlijn verkeerd in de pers waren gekomen.

Vanmorgen vervolgde Bot zijn kennismakingstrip langs Europese collega's met een bezoek aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Michel. Beide ministers hebben niet over het Stabiliteitspact gesproken, waarover de twee landen in november in de Raad van Europese ministers van Financiën uiteenlopende standpunten innamen.

Bot beklemtoonde na afloop in een gezamenlijke persconferentie dat het ,,juist in een vergrote Europese Unie belangrijk is de samenwerking in de Benelux te intensiveren en van tijd tot tijd ook meer over strategische onderwerpen te spreken''. Hij noemde in dit verband onder andere de transatlantische betrekkingen.

Volgens Bot is het na eerdere onenigheid tussen België en Nederland over Europese defensiesamenwerking niet nodig iets te repareren. ,,Je kunt alleen zeggen dat het nog veel beter kan.'' Zijn collega Michel onderstreepte ,,dat we in de Benelux meer pro-actief over standpunten kunnen praten''. Michel zei verder: ,,We zullen alles doen om de Benelux te verstevigen. We staan zeer dicht bij elkaar, al zijn we natuurlijk wel twee verschillende landen.''