2000 man moet weg bij dienst waterstaat

Bij de dienst Rijkswaterstaat zullen de komende vier jaren tussen 1.800 en 2.200 banen verdwijnen. Dit heeft de organisatie, waar nu ruim 10.000 mensen werken, gisteren bekendgemaakt. Rijkswaterstaat wil ,,efficiënter gaan werken''.

Het is nog niet duidelijk welke medewerkers hun baan zullen verliezen. Volgens Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, wordt ,,aan niemand de garantie van baanbehoud gegeven''. Tijdelijke contracten worden niet verlengd, het inhuren van externe medewerkers wordt sterk teruggebracht en oudere medewerkers zullen vervroegd moeten uittreden.

De reorganisatie vloeit voort uit de bezuinigingen die zijn afgesproken in het regeerakkoord. Maar volgens directeur-generaal Keijts is er nog een tweede reden om de organisatie te verkleinen. Rijkswaterstaat wordt in 2006 een agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in plaats van een dienst. Directeur-generaal Keijts wil die overgang laten samengaan met een andere wijze van werken. ,,We willen een overheidsbedrijf worden, met de nadruk op het woord bedrijf'', aldus Keijts.

Rijkswaterstaat zal meer taken gaan aanbesteden aan bedrijven, zoals het onderhoud aan bruggen en wegen. Bovendien wil Keijts dat de organisatie ,,klantgerichter'' gaat werken.

Momenteel loopt er in Noord-Brabant en Noord-Holland een proef met `verkeersregelaars' die moeten zorgen voor een snellere verkeersdoorstroning na een ongeval. De relatie met aannemers wordt ,,zakelijker'', met meer nadruk op budget en prestaties.

Rijkswaterstaat is met tweehonderd jaar een van de oudste overheidsdiensten. Tot de taken behoren het aanleggen, beheren en onderhouden van de infrastructuur, het zorgen voor waterwegen, kustbewaking, dijk bewaking van de grote rivieren, verkeersdoorstroming en de drinkwatervoorziening.

De ruim 10.000 medewerkers werken, behalve op het ministerie in Den Haag, bij zes specialistische diensten. Hiertoe behoren onder andere de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Deze diensten zijn verspreid over 160 lokaties in het land.