VS willen dialoog in WTO hervatten

De Verenigde Staten dringen aan op hervatting van het zogeheten Doha-overleg over vrijere wereldhandel. De gesprekken in de naar de Qatarese hoofdstad genoemde handelsronde liepen vorig jaar september tijdens de ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het Mexicaanse Cancún uit op een fiasco, vooral op het punt van de landbouwsubsidies.

In Cancún stonden rijke en arme landen lijnrecht tegenover elkaar. Het overleg is sindsdien gestagneerd en alom wordt gevreesd dat de beoogde einddatum van deze handelsronde, eind dit jaar, niet zal worden gehaald en een tegen die tijd geplande bijeenkomst van handelsministers geen zin zal hebben.

De handelsgezant van de VS, Robert Zoellick, streeft er nu naar dat de ministers van Handel toch nog dit jaar hun bijeenkomst zullen houden, zo zegt hij vandaag tegen de Financial Times. Waarnemers zeiden verrast te zijn, omdat ze in dit verkiezingsjaar geen Amerikaans initiatief meer hadden verwacht. ,,Wij willen proberen constructief leiderschap te verschaffen'', zegt Zoellick.

Hij kondigde aan dat hij alle 148 leden van de WTO vandaag nog een brief stuurt met ideeën om midden 2004 tot overeenstemming over een onderhandelingspakket te komen. De gesprekken zouden eind dit jaar op de ministersbijeenkomst van de WTO in Hongkong hun definitieve beslag moeten krijgen.

Volgens Zoellick is een definitief akkoord uitsluitend mogelijk als de rijke landen hun agrarische exportsubsidies afschaffen. Dat standpunt zal op verzet stuiten van de Europese Unie, waar de landbouwsubsidies, die de helft van de Europese begroting opslokken, met name door Frankrijk met succes worden verdedigd.

Hoewel Zoellick nu aanbiedt dat de VS hun subsidies op de export van voedsel schrappen, zou zijn voorstel van de EU vergen dat haar landbouwbeleid verder wordt hervormd en de subsidies verder worden verminderd dan waartoe afgelopen jaar door de Europese ministers van Landbouw moeizaam is besloten.

Zoellick zei dat hij de ontwikkelingslanden de hand wil reiken door `concurrentie' en `investeringen' van de agenda te schrappen, punten waar juist de EU in Mexico sterk op aandrong, en zelfs het punt `overheidsopdrachten', een punt waar de VS sterk aan hechtten. De komende maand bezoekt de Amerikaan een aantal landen om zijn suggesties de bespreken.