Stellingen

Het veiliger maken van auto's en wegen leidt tot onveiliger rijgedrag.

P.H.M.R. Cramers, Rijksuniversiteit Groningen

Indien het invoeren van iedere nieuwe technologie met net zoveel voorzichtigheid benaderd wordt door de Nederlandse overheid als het gebruik van genetische modificatie bij voedselgewassen, zal er weinig plaats zijn voor vooruitgang.

D. Jacobs, Universiteit Leiden

Het voorwiel van een fiets legt een grotere afstand af dan het achterwiel.

R.P. Groenewegen, Universiteit Leiden

Het gebruik van termen als docent, student, directeur en leraar in het huidige onderwijs in plaats van leraar, cursist, hoofd der school en meester duidt op een ernstige daling van het niveau.

F.H. Postma, Universiteit Leiden

Nuchterheid verkleint de kans op dronkenschap.

Mathijs van Ledden, Technische Universiteit Delft

Iemand die zich beroept op zijn of haar autoriteit toont daarmee diens gebrek daaraan.

Jaap Schumacher, Technische Universiteit Delft

De grootste uitdaging voor de moderne maatschappij is een manier te vinden om hoge productiviteit om te zetten in voordelen voor de gehele samenleving.

Annalisa Manera, Technische Universiteit Delft