Privacywaakhond gispt korpschefs om `veelplegers'

Voorzitter P. Hustinx van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stoort zich aan de ,,laatdunkende wijze'' waarop politiecommissarissen zich uitlaten over privacy. Volgens hem behandelt de politie privacy als iets wat niets waard is. Dat zegt Hustinx in reactie op voorstellen van verscheidene politiekorpschefs om bijvoorbeeld burgerrechten van criminelen af te pakken en foto's van veelplegers op internet te zetten.

Hustinx kan zich goed voorstellen dat het water de winkeliers tot de lippen komt, maar vindt het ,,bedenkelijk'' dat de politie hetzelfde signaal afgeeft. ,,De politie moet niet de indruk wekken dat de pan overkookt en dat we zelf eens wat moeten doen. Dan ga je twijfelen of de politie in staat is veiligheid te garanderen en dat leidt tot eigenrichting'', aldus Hustinx.

De Utrechtse korpschef Vogelzang opperde afgelopen week portretten van veelplegers op internet te zetten. De Amsterdamse korpschef Kuiper had eerder voorgesteld criminelen hun burgerrechten te ontnemen. Het plan van Vogelzang is volgens Hustinx juridisch niet houdbaar. ,,Het is onrechtmatig, onder andere omdat je daarmee het portretrecht schendt.''

Mochten de korpschefs dergelijke plannen in praktijk willen brengen, dan moet het ministerie van Justitie daarbij de regie in handen krijgen, aldus Hustinx.

Premier Balkenende zei vrijdag ,,begrip'' te hebben voor de wens van winkeliers en politie om foto's te verspreiden van veelplegers. Het openbaar ministerie liet vorige week weten niets te voelen voor het publiceren van foto's van criminelen op internet. De premier zei dat er een ,,goede balans'' moet zijn tussen de privacy van de daders en het ,,belang van de samenleving''.

De CBP-voorzitter verwerpt het idee dat criminelen hun recht op privacy verspelen. Iedereen heeft volgens hem recht op privacy. Daarnaast heeft de politie voldoende mogelijkheden inbreuk te maken op de privacy als iemand de wet overtreedt. ,,Ik vind het curieus dat ik steeds hoor dat de politie te weinig middelen heeft.''

Volgens Hustinx is er de laatste jaren juist heel veel gecreëerd aan extra mogelijkheden voor de politie, zoals het gebruik van DNA, het aftappen van telefoons en andere opsporingsbevoegdheden. ,,Ik neem waar dat er de afgelopen jaren al veel verschoven is.''

Hustinx hoopt dat de politiek het privacyvraagstuk verder zal bestuderen en met concrete voorstellen zal komen. Daarbij is volgens hem het sleutelwoord ,,maatvoering''. ,,Wat de korpschefs nu doen, is rijden met losse handen.''