Migratiesaldo op laagste punt sinds 1983

Het saldo van immigratie en emigratie in Nederland is sinds 1983 niet zo laag geweest. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde netto migratiecijfer per maand 354 mensen, tegen 2.027 mensen in 2002.

Daarmee zet de in 2000 ingezette dalende trend zich voort, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers, die vrijdag zijn vrijgegeven, hebben betrekking op de eerste elf maanden van 2003.

De forse daling van het migratiesaldo in 2003 vloeit voort uit het feit dat de immigratie lager was dan in 2002 (gemiddeld 9.071 personen per maand, tegen 10.104 in 2002), terwijl tegelijkertijd de emigratie hoger uitpakte (8.717 tegen 8.077 per maand).

In de maanden mei, juni, juli en augustus was het migratiesaldo zelfs negatief. In die periode hebben per saldo ruim 1.700 mensen Nederland verlaten: 35.577 mensen kwamen Nederland binnen, en 37.299 mensen emigreerden. Augustus was de maand met de meeste bewegingen, met ruim 10.000 immigranten én emigranten. In oktober kwamen per saldo de meeste mensen Nederland binnen: 2.066 (10.651 immigranten en 8.585 emigranten).

Doordat de natuurlijke bevolkingsaanwas (het saldo van geborenen en overledenen) ongeveer gelijk blijft, daalt de groei van de Nederlandse bevolking. In negen van de twaalf maanden van 2002 lag die groei boven de 6.000 personen, maar dat was in 2003 nog maar in vijf van de eerste elf maanden.

Eenvijfde van de immigranten is in Nederland geboren; hier gaat het vaak om mensen die voor hun werk tijdelijk in het buitenland hebben gewoond. Zeventien procent is in overige EU-landen geboren. Van de nieuwe inwoners komt 6,4 procent uit Turkije, 4,8 procent uit Marokko, 3,7 procent uit China en 3,5 procent uit de voormalige Sovjet-Unie. Als immigrant beschouwt het CBS mensen die zich hier legaal gevestigd hebben.

Van de emigranten is 44 procent in Nederland geboren. Het CBS registreert ook waar deze mensen zich vestigen, maar die cijfers zijn over 2003 nog niet bekend. Meer dan de helft van de emigranten is buiten Nederland geboren. Vaak is bij emigratie sprake van remigratie: veelal naar het geboorteland.

Van alle emigranten die buiten de EU geboren zijn, is de grootste groep afkomstig van de Nederlandse Antillen. De al eerder gesignaleerde afname van het migratiesaldo van Antillianen zet door: in 2002 was er nog een positief saldo van 2.220 van op de Antillen en Aruba geboren personen, terwijl er in de eerste elf maanden van vorig jaar een negatief saldo van 65 was.