Helft vindt werk in vijf jaar

De helft van de asielmigranten die zich halverwege de jaren negentig in Nederland hebben gevestigd, heeft binnen vijf jaar werk, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft bekendgemaakt. Asielmigranten zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Van de mannen heeft 55 procent binnen vijf jaar werk, van de vrouwen eenderde.

De asielmigranten uit voormalig Joegoslavië hebben het snelst een baan – twee op de drie Joegoslavische mannen die in 1995 naar Nederland zijn gekomen, heeft in 2000 werk. Van de mannen afkomstig uit Irak, Iran en Somalië heeft in 2000 minder dan de helft betaald werk. Aanvankelijk krijgen de meeste asielmigranten een uitkering. Maar dat verandert snel.

Op den duur heeft tweederde van de mannen die begin jaren negentig naar Nederland kwamen binnen tien jaar werk en was minder dan 20 procent afhankelijk van een uitkering.

Vergeleken met huwelijksmigranten – vooral Turken en Marokkanen – vinden asielmigranten doorgaans later betaald werk. Dit hangt samen met de lange duur van asielprocedures. Asielzoekers mogen zonder verblijfsstatus slechts beperkt werken. Maar volgens het CBS lijkt het erop dat asielmigranten hun achterstand op de arbeidsmarkt vervolgens versneld inhalen.