Geen sponsors voor EU-top

Het Nederlandse bedrijfsleven toont niet of nauwelijks belangstelling voor sponsoring van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, zo heeft een woordvoerder van staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) vandaag meegedeeld. Nederland is van juli tot en met december voorzitter.

Alleen een in de marge van het Nederlands voorzitterschap te houden schilderijententoonstelling in Brussel heeft tot nu toe een sponsor gevonden. Een via een brief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW uitgegane uitnodiging aan Nederlandse sponsors heeft echter geen effect gesorteerd, aldus de woordvoerder.

Het kabinet had gehoopt twee à drie miljoen euro te kunnen besparen op de kosten van informele evenementen tijdens het voorzitterschap door sponsoring in natura door bedrijven op het gebied van transport, communicatie-apparatuur, audiovisuele apparatuur, telefoonverkeer, vliegreizen en catering. Deze bedrijven hadden in ruil voor sponsoring het recht gekregen hun logo te zetten op de website van het Nederlands voorzitterschap.

Het kabinet koos ervoor om bedrijven niet individueel te benaderen, maar dat via VNO-NCW te doen, teneinde niet het verwijt te krijgen bepaalde bedrijven te bevoordelen, aldus de woordvoerder. Eerder maakten Zweden, Finland, Denemarken en Italië al gebruik van particuliere sponsors voor het EU-voorzitterschap. Ierland, dat thans voorzitter is, zoekt nog naar sponsors. Overigens betekent het uitblijven van sponsoring niet dat het Nederlands voorzitterschap thans met een gat in de begroting zit, aldus de woordvoerder. Alle bedoelde kosten kunnen in overeenstemming met de begroting uit de algemene middelen worden bestreden. De Centrale Projectgroep bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, die voor alle ministeries de activiteiten tijdens het Nederlands voorzitterschap coördineert, is thans begonnen tenders uit te schrijven waarop bedrijven kunnen intekenen.

Volgens Kamerlid Timmermans (PvdA), die over het uitblijven van sponsoring schriftelijke vragen aan de staatssecretaris heeft gesteld, ,,had iedere voetbalclub kunnen vertellen dat het anders moet''. Naar zijn mening had het kabinet beter een particulier bureau actief naar sponsors kunnen laten zoeken.