Filosofen

's Ochtends worden we wakker en ontdekken Severijn van 4 jaar tussen ons in. Hij rekt zich even lekker uit, doet zijn ogen open, kijkt ons beiden aan en zegt: ,,Ach mama, ik heb toch niks aan een gewoon mensenleven.''

Sebastiaan, 7 jaar, diezelfde ochtend aan de ontbijttafel: ,,Mama, wat zijn X-stralen?'' Op mijn antwoord dat je daarmee in het lichaam kunt kijken komt een nieuwe vraag. ,,En kan je daarmee ook in de onschuld van je hartje kijken?''