Desertie probleem in Kabul

Het Afghaanse ministerie van Defensie eist dat de ongeveer 3.000 recruten die het nieuwe Afghaanse leger het afgelopen jaar voortijdig de rug hebben toegekeerd, terug in dienst gaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie krijgen de deserteurs binnenkort een ultimatum aan de broek: of ze melden zich snel weer aan, of ze moeten alle kosten terugbetalen van hun opleiding.

De training (onder Amerikaanse en Franse leiding) van het nieuwe nationale Afghaanse leger (ANA) begon in 2002 na de verdrijving van de Talibaan , en inmiddels bedraagt de sterkte ongeveer 7.000 man, een tiende van de beoogde uiteindelijke omvang. De strijdmacht wil een afspiegeling zijn van de etnische diversiteit van Afghanistan en moet de plaats innemen van de talrijke losse legereenheden en milities die thans nog in Afghanistan opereren, en die veelal loyaal zijn aan lokale krijgsheren.

Vooral in het eerste jaar doken herhaaldelijk berichten op over het vroegtijdig afhaken van recruten. Dat is afgelopen weekeinde bevestigd door generaal Mohammad Zahir Azimi, een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Hij zei dat sinds de oprichting van ANA in totaal ongeveer 3.000 soldaten zijn gedeserteerd, wegens de zwaarte van de training en om het feit dat ze in dienst van lokale commandanten meer kunnen verdienen dan het minimumsoldij van 70 dollar per maand.

,,De commandanten van de milities hebben de zwakke en luie soldaten naar de ANA gestuurd, niet de actieve strijders, en zij konden de zware training niet volhouden'', aldus Zahir Azimi. ,,Het soldij dat ze kunnen verdienen, is minder dan dat ze bijeensprokkelen met andere zeken. Daarom gaven ze er de brui aan.''

Maar er is ook goed nieuws van het Afghaanse front: door de desertie van de zwakkelingen en de profiteurs zijn alleen de sterken en de werkelijk gemotiveerden overgebleven in het nieuwe leger. Daarom is de afgelopen maanden geen of nauwelijk nog sprake van leegloop, zegt Zahir Azimi. Buitenlandse waarnemers bevestigen dat. Ook volgens hen doen de soldaten van ANA het steeds beter, en doen ze onder andere met succes mee aan de door Amerikanen geleide miltiare operaties tegen de Talibaan. Ook waren ze onlangs belast met de bewaking van de loya jirga in Kabul over de grondwet.