Bisschop: condoom mag soms

Kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen en Brussel, sluit het gebruik van condooms in bepaalde gevallen niet uit. Als een seropositieve man met zijn vrouw wil vrijen, dan moet hij een condoom gebruiken, aldus Danneels. Anders zou die man zondigen tegen het vijfde gebod: Gij zult niet doden.

De Belgische kardinaal verkondigde dit onder rooms-katholieke prelaten omstreden standpunt gisteravond in het RKK/KRO-tv-programma Kruispunt. ,,Wanneer iemand seropositief is en zijn partner zegt: `Ik wil met u betrekkingen hebben', dan hoeft hij dat voor mij niet te doen. Maar áls hij het doet, dan moet hij ook een condoom gebruiken. Want anders voegt hij aan een zonde – tegen het zesde gebod – nog een ander toe: tegen het vijfde gebod'', aldus de kardinaal. Het zesde gebod luidt: Gij zult geen onkuisheid doen.

Diverse rooms-katholieke kerkleiders zeiden begin oktober dat condooms niet beschermen tegen de verspreiding van aids. Het hiv-virus, dat aids kan veroorzaken, is volgens hen zó klein, dat het door een condoom kan dringen. ,,Het aids-virus is grofweg 450 keer kleiner dan de zaadcel'', aldus kardinaal Alfonso López Trujillo, president van de pauselijke raad voor het gezin, de hoogste autoriteit binnen het Vaticaan als het om gezinszaken gaat. ,,Condooms beschermen niet tegen het minuscule virus dat aids veroorzaakt, integendeel ze vergroten de kans op de ziekte doordat ze aanzetten tot onzedelijk gedrag'', zei hij.

De Nederlandse kardinaal Simonis ziet volgens zijn woordvoerder geen aanleiding te reageren op de uitlatingen van kardinaal Danneels. Datzelfde standpunt heeft Simonis enkele jaren geleden ook al eens verwoord, aldus de woordvoerder.

Danneels deelt het condoomgebruik op in twee categorieën. ,,Het is toch preventie om je tegen een ziekte te beschermen of tegen de dood. Dat is moreel niet op hetzelfde niveau te beoordelen als wanneer men het condoom gebruikt als geboortebeperking.'' De Belgische kardinaal vindt ook dat bisschoppen zich meer moeten laten leiden door een praktische interpretatie van de regels.