Verplicht schooluniform lost het probleem niet op 2

De stelling van Rita Kohnstamm dat kinderen op de basischool een schooluniform moeten dragen, was me uit het hart gegrepen.

Kortgeleden was ik als gastspreker over de Tweede Wereldoorlog op The Helen Sherman British School in Assen. De kinderen waren in leeftijd 10-11 jaar; mij werd verteld dat ik hen met groep 8 van de basisschool moest vergelijken. Hun eenvoudig uniform bestond uit een helderblauwe trui en een zwarte broek of rok.

Het was een internationaal gezelschap: Nigeria, Nieuw Zeeland, Japan, Oostenrijk waren in elk geval vertegenwoordigd en mijn indruk was dat ook de anderen uit nog meer verschillende landen kwamen. Door het uniform was er geen onderscheid en het deed verfrissend aan. Wat moet het goed voor een kind zijn om al jong te leren met andere nationaliteiten en culturen samen te werken zonder dat er onderscheid tussen hen gemaakt wordt. Dit moet van invloed zijn op hun verdere leven. Vooral in deze tijd lijkt het me een goede oplossing.

Hoe gemakkelijk de kinderen met elkaar omgingen viel voor de tweede keer op, toen ik de school verliet en ik ze in de pauze met elkaar zag spelen. Of zo'n type school in ons land te verwezenlijken is betwijfel ik, maar mijn indruk was zeer positief.