Verplicht schooluniform lost het probleem niet op 1

Pedagoge Kohnstamm mist met haar conservatieve onderwijsideeën het doel (Opinie & Debat, 3 januari). Zo zorgt een verplicht schooluniform niet voor egalitaire verhoudingen van leerlingen. Rijkere ouders kopen simpelweg duurdere of meerdere schooluniformen waarmee het uniform alsnog een sociaal-economische graadmeter is. Bovendien vindt ook dan het pesten van kinderen een belangrijke reden voor verplichte schooluniformen nog steeds plaats. Maar gelijkschakeling van religieuze kleding wil Kohnstamm, tenzij het de onderdrukking symboliserende chador betreft, niet. Maar geldt het argument van onderdrukking, hoe beladen die term ook is, niet ook voor de op islamitische scholen verplicht te dragen hoofddoek?

Met haar pleidooi voor bijzonder onderwijs en gescheiden scholen verliest Kohnstamm de integratie en emancipatie van kinderen vervolgens volledig uit het oog. Verhoogde leerprestaties op meisjesscholen zijn net als goede CITO-scores van islamitische scholen bemoedigend maar niet zaligmakend. Voor kinderen is het voor alles van belang dat ze worden opgeleid op basis van de in Nederland zo kenmerkende gelijkwaardigheid. Dat kan het beste door van jongs af aan samen op te trekken. Als klap op de nieuwjaarspijl stelt Kohnstamm daarover: ,,Islamitische kinderen hebben genoeg gelegenheid om buiten school met leden van de andere sekse om te gaan en aan elkaar te wennen.'' Maar zijn de klas en het schoolplein niet de primaire plek om te integreren?

Daarbij worden door demografische ontwikkelingen hele buurten bevolkt door mensen van allochtone afkomst waarvan een groot deel islamitisch is. Hierdoor is ook buiten schooltijd het aantal contacten met kinderen van het andere geslacht én anders- of niet-gelovige kinderen beperkt. Kohnstamm wil terug naar de tijd van de verzuiling en het sprookje van integratie met behoud van eigen culturele identiteit. Maar de klok moet vooruit, niet terug. In het belang van het kind.

    • Hugo Logtenberg