Tabakswet al sinds 1990 van kracht

De Tabakswet dateert van 1 januari 1990. De wet verbiedt sindsdien roken in overheidsinstellingen en instellingen voor gezondheidszorg, sport, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk en onderwijs. Ook in andere instellingen die door de overheid worden gefinancierd, zoals jeugdhonken en bibliotheken, mag niet worden gerookt op plekken die zijn bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik of die voor publiek toegankelijk zijn.

Volgens de gewijzigde Tabakswet is per 1 januari 2004 daarbij het recht op een rookvrije werkplek in werking getreden. Werkgevers zijn sindsdien verplicht te zorgen dat hun werknemers kunnen werken zonder hinder of overlast te ondervinden van tabaksrook. Horeca-ondernemingen, met uitzondering van bedrijfsrestaurants, inrichtingen voor podiumkunsten en speelautomatenhallen, behoeven nog niet rookvrij te zijn. Ook voor werknemers in de Thuiszorg geldt de wet niet.

Vanaf 1 januari dit jaar moet iedereen ook rookvrij kunnen reizen. Dat geldt in principe voor alle vormen van personenvervoer, variërend van taxi tot trein. Maar treinen en veerboten die worden geëxploiteerd door een buitenlandse vervoerder of door middel van een internationaal samenwerkingsverband vormen een uitzondering, mits ze uitsluitend worden ingezet voor grensoverschrijdend personenvervoer.

Hoewel België net als Nederland een rookverbod kent in de treinen die binnen de landsgenzen blijven, is geen rookverbod van kracht in de treinen die tussen België en Nederland rijden.