OR's ministeries in ongelijk gesteld

Ministeries hoeven hun ondernemingsraden niet om advies te vragen over het besluit de salaris- en personeelszaken van de departmenten onder te brengen bij één centraal orgaan. Dat heeft de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam onlangs bepaald. Zeven ondernemingsraden waren verleden jaar naar de rechter gestapt omdat zij adviesrecht hierover wilden afdwingen.