Nelly Miricioiu

In het Amsterdamse Concertgebouw wordt al twintig jaar operahistorie geschreven door de Roemeense sopraan Nelly Miricioiu, de Koningin van de Matinee. Ook het Matineepubliek vestigt records: als Miricioiu de trap afdaalt klinken al applaus, ovaties en bravo-geroep. Na afloop staat de zaal altijd op zijn kop. Men rent naar voren om Miricioiu bloemen aan te reiken, anderen klappen, schreeuwen en stampen zó luid dat in de jaren voor de renovatie van het Concertgebouw werd gevreesd voor instortingsgevaar.

In 1984, vijf jaar nadat Miricioiu het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch won, zong ze voor het eerst in het Concertgebouw, waar ze vanaf 1987 de Matinee veroverde met haar fabuleuze belcanto-zang. Programmeur Jan Zekveld werd een sleutelfiguur in haar grote internationale carrière en vierde in 1990 zijn 3M-muzieklaureaat (100.000 gulden) met een cd die nu opnieuw is uitgebracht: Nelly Miricioiu Live at the Concertgebouw. Maak Miricioiu alsnog mee!!

Nelly Miricioiu Live at the Concertgebouw (Channel Classics, CC 72073)

    • Kasper Jansen