Muziek

Met veel genoegen heb ik het artikel `Met zijn allen' van Hendrik Spiering gelezen over de reden van de menselijke voorkeur voor muziek (W&M, 27/28 december). Een voor de hand liggende reden is echter niet vermeld. Baby's moeten door luisteren de woorden van hun taal leren begrijpen. Zonder een uitstekend ritmegevoel gaat dit gewoon niet. Niet alleen toon, maar ook ritmegevoel moet de mens dus aangeboren zijn. En het product van toon en ritme is muziek.

De muzikale voorkeur wordt nog verder ontwikkeld doordat in het babystadium luisteren naar spraak gepaard gaat aan ontspanning van het kindje, zoals elke moeder kan getuigen. Het luisteren naar moeders zang ontspant nog veel meer, omdat het kind aan de toonverschillen en de duidelijke ritmes van de zang veel steun voor het luisteren ontleedt. Men kan een baby letterlijk in slaap zingen.

Waarschijnlijk blijft het muzikale mechanisme het hele mensenleven bestaan. Wij zijn er ons van bewust dat de beluistering van muziek ons doet ontspannen. Deze functie doet ons voorduren naar beluistering van muziek verlangen.

De noodzakelijkheid van woordverwerving ligt voor mij ten grondslag aan de menselijke voorkeur voor muziek.